BDAR
gdpr

Tęsiamas romų integracijos projektas „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“

Data

2019 08 23

Įvertinimas
1
a_romi.jpg

Tautinių mažumų departamentas tęsia 2016 m. pradėtą projektą „Vietinės Romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ ir pradeda įgyvendinti jo trečią etapą.

Projektas truks vienerius metus iki 2020 metų rugpjūčio 15 d. Projekto biudžetas – 68 000 eurų.

Projekte dirbs 3 tarpininkai – Vilniuje, Jonavoje ir Kybartuose, kurie padės romams bendrauti su vietos valdžios atstovais sprendžiant romų problemas. Vilniuje dirbsiantis tarpininkas padės Kirtimų gyvenvietėje gyvenantiems romams ieškoti būsto mieste.

Projekte yra numatyti seminarai ir mokymai romų moterims ir jaunimui, seminaras mokytojams apie romų genocidą, susitikimai savivaldybėse su vietos valdžios atstovais ir romų bendruomene, tyrimas, kuris įvertins Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano rezultatus.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais buvo užmegzti ryšiai tarp romų bendruomenių ir savivaldybių. Buvo sukurtas įrankis romams per tarpininkus greičiau ir sėkmingiau spręsti iškilusias problemas, savivaldybių institucijų darbuotojams – susipažinti su romų situacija. Projekto metu buvo surengti mokymai švietimo darbuotojams, dirbantiems su romų vaikais, pedagogai įgijo specifinių žinių apie romų vaikų ugdymo ypatybes. Daug dėmesio buvo skirta romėms moterims, skatinant jas imtis lyderių vaidmens. Projektas buvo įgyvendinamas 2 kryptimis: informuojant ir šviečiant visuomenę bei stiprinant romų gebėjimus ir įgūdžius. Sėkmingai baigus pirmąją projekto etapą, 2017 m. liepą gautas finansavimas antros projekto dalies įgyvendinimui.

2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 2 115 romų tautybės žmonių. 81 proc. romų gyveno miestuose, 19 proc. – kaimo vietovėse. Daugiausia romų gyveno Vilniaus (38 proc.), Kauno (23 proc.), Šiaulių (11 proc.), Marijampolės (10 proc.) ir Panevėžio (7 proc.) apskrityse.