2024-02-05

Vasario 5-osios sukaktys

115-osios Gražinos Bacevičiūtės gimimo metinės.

Gražina Bacevičiūtė (lenk. Grażyna Bacewicz, 1909-02-05 Lodzė – 1969-01-17 d. Varšuva), Lietuvos ir Lenkijos kompozitorė, smuikininkė virtuozė.

1932 m. baigusi Varšuvos konservatoriją G. Bacevičiūtė metus tobulinosi Paryžiuje. 1932-1933 m. gyveno Kaune, koncertavo. 1934-1935 m. ir 1945-1946 m. dėstė Lodzės konservatorijoje, 1966 m. tapo Varšuvos aukštosios muzikos mokyklos profesore. 1966-1969 m. dėstė kompoziciją Varšuvos konservatorijoje. Nuo 1960 m. Lenkijos kompozitorių sąjungos pirmininko pavaduotoja.

Ankstyvoji G. Bacevičiūtės kūryba turi folklorinės krypties bruožų, laisvos kontrapunktinės technikos, vėlesniojoje jaučiamas posūkis į neoklasicizmą, impresionizmą. Koncertavo Prancūzijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Belgijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Lietuvoje.

160-osios Cemacho Šabado gimimo metinės

Cemachas Šabadas (lenk. Cemach Szabad, rus. Цемах Шабад 1864-02-05 d. Vilnius – 1935-01-20 d. Vilnius), žydų kilmės gydytojas, medicinos teoretikas, visuomenės veikėjas, bendruomenės lyderis, humanistas.

C. Šabadas studijavo Rusijoje ir Vokietijoje. 1891 m. kartu su kitais Lietuvos gydytojais išvyko kovoti su cholera Tambovo gubernijoje. 1905 m. gruodžio mėn. suimtas, pusmetį kalėjo Lukiškėse, nuteistas ištremti į Šiaurę, bet dėl prastos sveikatos ištremtas į užsienį. Tik 1912 m. jam buvo leista grįžti į caro valdomą Lietuvą. Pirmojo pasaulinio karo metais mobilizuotas į caro kariuomenę gydytojo pareigoms atlikti.

Nuo 1919 m. iki mirties C. Šabadas buvo Vilniaus miesto tarybos narys, 1928 m. išrinktas į Lenkijos Respublikos Senatą. Kartu jis dalyvavo svarbiausių to meto litvakų organizacijų veikloje, buvo Vilniaus m. žydų bendruomenės pirmininkas, prisidėjo prie YIVO įsteigimo. Tuo pat metu aktyviai dirbo spaudos ir mokslo srityje – redagavo „Folksgezunt“, rašė knygas, kurios skirtos medicinos ir socialinėms temoms.

Trečiąjį XX a. dešimtmetį C. Šabadas dirbo Mishmeres Khoylim ligoninėje (veikė Kauno g.), kuri teikė nemokamą pagalbą visiems Vilniaus vargšams.

Daktaras įgyvendino projektą „Pieno lašas“ – pirmą kartą Vilniaus miesto moterims, turinčioms kūdikius, buvo suteikti nemokami pieno, drabužių ir maisto daviniai.

2007 m. gegužės 16 d. atidengta jo skulptūra Vilniaus senamiestyje buvusiame žydų gete.