BDAR
gdpr

Veiklos trisdešimtmečio proga Departamentą sveikina aukščiausi šalies vadovai, bendruomenės ir kolegos

Data

2019 12 20

Įvertinimas
1
1459_09f2371969ee384316f05c04154587ad.jpg
Vyriausybės kanceliarijos nuotrauka.

Veiklos trisdešimtmetį minintis Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jubiliejaus proga sulaukė sveikinimu iš Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio, kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko, valstybinių įstaigų vadovų ir tautinių bendrijų atstovų.

Iškilmingame įstaigos renginyje dalyvavęs Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis pabrėžė, kad Tautinių mažumų departamentas daug prisidėjo prie taikaus ir kūrybingo įvairių tautų sugyvenimo Lietuvoje, ir padėkojo buvusiems bei esamiems vadovams, visam daugiataučiam departamento kolektyvui, visiems, kurie uoliai darbuojasi, kad tautinėms mažumoms Lietuvoje gyventi būtų dar geriau, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos puoselėti tautinių bendrijų kalbą, kultūrą ir papročius.

Anot Vyriausybės kanclerio, departamentas daugybę kartų įrodė, kad ir nedidelė įstaiga gali nuveikti didelius darbus, kai darbuojamasi nuoširdžiai ir pasiaukojamai.

2015 m. liepos 1 dieną atkurtas Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turi gilias ištakas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę tautinės bendrijos ėmė burtis į nevyriausybines organizacijas. Tuo pat metu – 1989 metais, buvo įsteigta ir pirmoji tautinių mažumų klausimus koordinuojanti institucija - Tautybių departamentas, kurio direktore paskirta Halina Kobeckaitė. Vėliau Tautybių departamentas tapo Regioninių problemų departamentu ir daugiausia užsiėmė tautinių mažumų, buvusioje Sovietų sąjungoje gyvenančių lietuvių bei Pietryčių Lietuvos tautiniais reikalais.

Spartėjant emigracijos tempams vis daugiau lietuvių bendruomenių ėmė kurtis Vakarų Europos šalyse. Siekiant išlaikyti užsienio lietuvių ryšį su Tėvyne ir užtikrinti tinkamą jų interesų atstovavimą, 1997 metais departamentas buvo pertvarkytas į Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, jam patikint ir bendradarbiavimo su užsienio lietuviais funkcijas.

2010 metais panaikinus departamentą jo funkcijos buvo išskaidytos ir perduotos Kultūros, Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų ministerijoms.

Tautinių bendrijų atstovai ne sykį pažymėjo sumažėjus jų klausimams tenkantį dėmesį ir išreiškė viltį, kad Vyriausybė imsis atkurti bendrą valstybės tautinių mažumų politiką vykdančią instituciją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1300, 2015 metų liepos 1 dieną savo veiklą pradėjo atkurtas Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris tapo už tautinių mažumų politikos įgyvendinimą atsakinga institucija.