BDAR

Totoriai

2011 m. Lietuvoje gyveno 2 793 totoriai. Gausiausios totorių bendruomenės yra įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Vilniaus, Alytaus, Trakų, Varėnos raj.

ISTORINĖS SĄSAJOS. Lietuvos totoriai – išeiviai iš Aukso ordos, Krymo chanato palikuonys. Jų įsikūrimas Lietuvoje siejamas su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu, kuris XIV a. pab. pakvietė ir Trakų bei Vilniaus apylinkėse įkurdino kelis šimtus kilmingų totorių šeimų. Pagrindinė totorių veikla buvo karyba, diplomatinė tarnyba, sargyba. Totoriai sudarė asmeninę Vytauto sargybą, kartu su juo dalyvavo Žalgirio mūšyje. Dėl karinės tarnybos jie buvo atleisti nuo mokesčių, jiems buvo skiriama žemė, dvarai. Totoriai tarnavo LDK kariuomenėje, dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos kariniuose žygiuose, T. Kosčiuškos bei 1831 m. ir 1864 m. sukilimuose, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovose. Vienas iš tarpukario Lietuvos kariuomenės kūrėjų – pulkininkas Chaleckis – totorius.

2017 metais Lietuvos totoriai minėjo įsikūrimo Lietuvoje 620-asias metines, kurias pažymėjo tam skirtais renginiais:

Data ir laikas Renginys Organizatoriai

2017-04-28

Parodos  ,,Totorių bendruomenė Lietuvoje” atidarymas Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje Rudaminoje.

Ekskursija į mečetę Keturiasdešimt totorių kaime, kulinarinio paveldo pristatymas.

Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių bendruomenė.

Rėmė Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2017-05-18

Tarptautinis seminaras "Lietuvos totorių ir karaimų istorijos šaltiniai: tyrimai ir jų perspektyvos", kuriame Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai pristatė savo tyrimus, aptarė naujus bendruomenių istoriją atspindinčius šaltinius, dalinosi netikėtomis įžvalgomis.

Seminaras vyko  2017 m. gegužės 18 d. Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose. 

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

Rėmė Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2017-05-20

“XIII tarptautinis Pabaltijo totorių sabantuj”, vyko Drevernos km, Klaipėdos raj.

Klaipėdos totorių bendrija ,,Nur”

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

Rėmėjas Lietuvos totorių muftiatas

2017-06-30

Tarptautinė mokslinė konferencija „Totoriai – musulmonai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: praeitis, dabartis, ateitis“ (minint 620-ąsiais totorių istorijos, religijos ir kultūros Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje metines). Konferencijos pranešėjai  - mokslininkai iš Vilniaus universiteto, Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto, Minsko valstybinio universiteto.

Vilniaus apskrities totorių bendruomenė

Rėmė Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2017-06-27/28

Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių suvažiavimas Punioje, Alytaus r.  Lietuvos totorių renginys:  totorių kultūros paveldo paroda ,,Lietuvos totorių kultūra ir istorija“, fotografijų paroda ,,Punia ir puniškiai“, totorių folkloro ansamblių pasirodymas, kulinarinio paveldo pristatymas.

Alytaus apskrities totorių bendruomenė

Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondas

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

Rėmė Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2017-07-14

Jubiliejinis minėjimas Subartonių kaimo (Varėnos raj.)  bendruomenės namuose „Kartu 620 metų“: istorikė dr. T. Bairašauskaitė pristatė S.Kričinskio etnografinę istorinę monografiją „Lietuvos totoriai“, prof. dr. A.Jakubauskas pristatė knygą „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“, buvo rodomas dokumentinis filmas „Murzų ainiai Lietuvos žemėje“.

Dalyviai ir svečiai buvo supažindinti Lietuvos totorių kultūros paveldo muziejumi, įkurtame Vlado ir Liusios Gaidukevičių sodyboje.

Varėnos totorių draugija

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

Rėmė Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2017-09-16  Paminklo (pagamintas Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondo, skulptorius Jonas Jagėla) 620 metų totorių įsikūrimo Lietuvoje jubiliejaus proga atidengimas  Trakuose, Totorių skvero atidarymas. Mini konferencija.

Trakų krašto totorių bendruomenė,

Trakų rajono savivaldybė

2017-09-23

Paminklinės lentos atidengimas 1941 m. Birželio sukilimo dalyviui, nušautam keliant trispalvę vėliavą Kaune Aleksandrui Tuhan-Baranauskui (gamina ir pastato Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras).  Dalyvaus  Aleksandro Tuhan-Baranausko  giminaičiai iš Londono gyvai prisimenantys 1941 m. Birželio sukilimo įvykius.

Mini konferencija.

Kauno apskrities totorių bendruomenė

Rėmė Tautinių mažumų departamentas prie LRV


ŠVIETIMAS. Veikia 4 totorių sekmadieninės mokyklos: Klaipėdos totorių, Totorių kultūros centro, Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės sekmadieninės mokyklos bei Visagino tautinių bendrijų centro „Gimtoji mokykla“ totorių klasė. 2011 m. Vilniuje įkurtas totorių kultūros ir folkloro ansamblis „Ilsu“ („Tėvynė“), kuris puoselėja ir visuomenei pristato tradicinę totorių kultūrą. Tradicija tapo Trakuose organizuojamos kūrybinės vasaros stovyklos Lietuvos totorių vaikams ir jaunimui: mokomasi totorių folkloro, tradicinio jodinėjimo žirgais ir šaudymo iš lanko. Nuo 1995 m. lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis leidžiamas laikraštis „Lietuvos totoriai“. Subartonių kaime (Varėnos r.) įsikūręs Lietuvos totorių muziejus. Trakų istorijos muziejuje veikia nuolatinė Lietuvos totorių kultūros, istorijos ir meno ekspozicija. 

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS. 1988 m. įsikūrė Lietuvos totorių kultūros draugija, suvienijusi Vilniaus, Kauno, Alytaus, Nemėžio, Keturiasdešimties totorių kaimo ir Švenčionių totorių kultūros draugijas. Draugija įkurta siekiant organizuoti totorių visuomeninį judėjimą, atstatyti ir suremontuoti maldos namus. Dabar Lietuvoje veikia per 20 totorių organizacijų. 1996 m. įkurta Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Vykdydama veiklą, kuri apima informacijos apie Lietuvos totorius sklaidą, mokslinių konferencijų orientų-totoristikos klausimais organizavimą, įvairių tautinės savimonės ir nacionalinės kultūros puoselėjimo priemonių organizavimą, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga palaiko ryšius su Lietuvos valstybės institucijomis, vietos savivaldos įstaigomis, bendradarbiauja su tarptautinėmis totorių organizacijomis bei užsienio šalių totorių bendruomenėmis. Ypač aktyvūs ryšiai palaikomi su Lenkijos Gdansko L. Kryčinskio totorių kultūros centru, Baltarusijos totorių susivienijimu „Zikr al-Kitab“, Krymo totorių organizacija „Medžlisu“ ir kt. Nuo 2009 m. veiklą vykdo Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondas, kuris užsiima atminties įamžinimo ir paveldo išsaugojimo darbais. Aktyvią veiklą, puoselėjant totorių kultūrinį ir dvasinį paveldą, vykdo Totorių kultūros centras, Vilniaus regiono – Nemėžio, Vilniaus, Keturiasdešimt totorių kaimo – totorių bendruomenės. Gražiai dirba totorių bendruomenių namai.

RELIGIJA. Dauguma Lietuvoje gyvenančių totorių yra musulmonai sunitai. 1998 m. atkurtas Lietuvos musulmonų – sunitų dvasinis centras muftijatas. Totorių maldos namai – mečetės – veikia Nemėžyje ir Keturiasdešimties totorių kaime (Vilniaus raj.), Raižiuose (Alytaus raj) ir Kaune.

PATIEKALAI. Lietuvos totoriai išlaikė savitą kulinarinį paveldą. Bene žinomiausi tradiciniai totorių patiekalai – šimtalapis, ir lietuvių pamėgtas pyragas, koldūnai – kundum, moliūgų pyragas su mėsa, apeiginiai apvalūs paplotėliai – džaima, chalva ir kiti.

 

2015–2019 m. kadencijos Tautinių bendrijų taryboje totoriams atstovauja:

Galina MIŠKINIENĖ,  Vilniaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkė

☎ +370 615 10166, miskinienegalina@gmail.com

Motiejus JAKUBAUSKAS, Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondo vadovas

☎ +370 699 80518, santosirko@takas.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-30