BDAR

Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras

Viešoji įstaiga LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ FOLKLORO IR ETNOGRAFIJOS CENTRAS

Stiklių g. 6, 01131 Vilnius

Mob. 8 614 21 516

El. p. arinuskafolk@inbox.ru

www.arinuska.lt

Direktorė Irena Zacharova

Viešoji įstaiga „Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras“ yra 2006 m. rugsėjo 22 d. įsteigta ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal įstatus. Centro steigėjai - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, asociacija „Vilniaus rusų folkloro centras“, Irena Zacharova.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai - Lietuvos Respublikos kaip daugiakultūrinės ir tolerantiškos šalies įvaizdžio formavimas, Lietuvos tautinių mažumų tradicinės kultūros paveldo puoselėjimas ir išsaugojimas.

Veiklos kryptys:

  • Tautinių mažumų tradicinės kultūros mokymo proceso organizavimas: folkloro tradicijos perteikimas jaunajai kartai; tautinių mažumų folkloro mokyklos veiklos organizavimas (veikia rusų, baltarusių, lenkų, ukrainiečių skyriai).
  • Tautinių mažumų kultūros paveldo rinkimas ir išsaugojimas laikmenose, folkloro archyvo sukūrimas, medžiagos analizė.
  • Tautinių mažumų tradicinės kultūros sklaida: Lietuvos tautinių mažumų folkloro respublikinių festivalių, koncertų, parodų rengimas, tarptautinių folkloro festivalių organizavimas, Lietuvos tautinių mažumų tradicinės kultūros populiarinimas užsienyje, informacijos apie tautinių mažumų tradicinės kultūros įvykius sklaida visuomenės informavimo priemonėse.
  • Metodinė veikla: seminarai, kursai pedagogams, studentams, moksleiviams, folkloro ansamblių dalyviams, kolektyvų atestacija; mokymo priemonių, programų rengimas, Lietuvos tautinių mažumų tradicinę kultūrą reprezentuojančių leidinių, garso ir vaizdo kompaktinių plokštelių leidyba, kasmetinės vasaros folkloro mokyklos organizavimas, informacijos teikimas folkloro ir etnografijos klausimais, naudojant sukauptus ir nuolat papildomus Centro fondus (fonoteką, videoteką, biblioteką), apvalaus stalo diskusijų, mokslinių konferencijų rengimas.
  • Patalpų suteikimas tautinių mažumų folkloro kolektyvų veiklai. 


2019 m. finansinė ataskaita

2019 m. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. veiklos rezultatų ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-29