BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės įsakymai

Įsakymas dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui (2022-01-31 ĮV-8)

Įsakymas dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2022-02-28, ĮV-11)
Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2022 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2022-02-28, ĮV-12) 

Įsakymas dėl Romų integracijos į Lietuvos visuomenę priemonių plano 2022-2023 m. (2022-07-01 Nr. ĮV-33)
Įsakymas dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2022-07-21 Nr. ĮV–37)
Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos papildomo 2022 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų konkurso paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2022-07-20 Nr. ĮV-36)

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (2022-09-22 Nr. ĮV-44)

Įsakymas dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (2022-11-28 Nr. ĮV-52)

Įsakymas dėl Premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą skyrimo (2022-12-07 Nr. ĮV-56)

 

Įsakymas dėl premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2020 m. (2020 m. gruodžio 22 d. Nr. ĮV-71)

Įsakymas dėl apdovanojimo už savivaldybių ar valstybės įstaigų teikiamą paramą ir vykdomus projektus tautinių mažumų srityje skyrimo nuostatų patvirtinimo

Įsakymas dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2020-11-16 įsakymo Nr. ĮV-62 „Dėl apdovanojimo už savivaldybių ar valstybės įstaigų teikiamą paramą ir vykdomus projektus tautinių mažumų srityje skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Įsakymas dėl premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimo už savivaldybių ar valstybės įstaigų teikiamą paramą ir vykdomus projektus tautinių mažumų srityje skyrimo nuostatai

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 19 d.  direktoriaus įsakymas Nr. 65 „Dėl apdovanojimo Garbės ženklu "Už nuopelnus" ir atminimo dovana - vardiniu laikrodžiu“

Įsakymas dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketos formos patvirtinimo(2020 m. balandžio 21 d. Nr. ĮV-29) | anketos forma

Įsakymas dėl tautinių bendrijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo (2020 m. vasario 10 d. ĮV-20)

Įsakymas dėl tautinių bendrijų tarybos nuostatų patvirtinimo (2019 m. gruodžio 3 d. Nr. ĮV-48)

Įsakymas dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. ĮV-47 „Dėl darbo grupės tautinių mažumų įstatymo projektui rengti sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl 2017 metų valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, įgyvendinti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvas (2017-01-26, ĮV-7)

Dėl projekto, finansuojamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 "Diskriminacijos mažinimas" partnerių atrankos aprašo patvirtinimo (2017-01-26, ĮV-8)

Dėl 2017 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, įgyvendinti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvas (2017-02-24, ĮV-21)

Dėl projekto, finansuojamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 "Diskriminacijos mažinimas" partnerių atrankos aprašo Nr. 2 patvirtinimo (2017-05-16, ĮV-28)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. ĮV-44 "Dėl Akademinės tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo (2017-07-03, ĮV-32)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2017-10-06, ĮV-37)

Įsakymas dėl asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę (2017-10-18, ĮV-40)

Įsakymas dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (2017-10-24, ĮV-41)

Įsakymas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo (2017-10-24, ĮV-42)

 

Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-11-07, ĮV-44)

ĮV-44 priedas Nr. 1 - Finansavimo tvarkos aprašas

ĮV-44 priedas Nr. 2 - Paraiškos forma

ĮV-44 priedas Nr. 3 - Atrankos komisijos darbo reglamentas

ĮV-44 priedas Nr. 4 - Paraiškos administracinės atitikties vertinimo anketos forma

ĮV-44 priedas Nr. 5 - Projekto vertinimo forma

ĮV-44 priedas Nr. 6 - Sutarties forma

ĮV-44 priedas Nr. 7 - Išlaidų sąmatos forma

ĮV-44 priedas Nr. 8 - Finansinės ataskaitos forma

ĮV-44 priedas Nr. 9 - Dalykinės ataskaitos forma

 

Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo (2017-11-22, ĮV-48)

ĮV-48 priedas - Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijos

 

Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-11-22, ĮV-49)

ĮV-49 priedas Nr. 1 - TMC finansavimo tvarkos aprašas

ĮV-49 priedas Nr. 2 - TMC paraiškos forma

ĮV-49 priedas Nr. 3 - TMC vertinimo komisijos darbo reglamentas

ĮV-49 priedas Nr. 4 - TMC paraiškos administracinės atititikties vertinimo anketos forma

ĮV-49 priedas Nr. 5 - TMC projekto vertinimo anketos forma

ĮV-49 priedas Nr. 6 - TMC sutarties forma

ĮV-49 priedas Nr. 7 - TMC sąmatos forma

ĮV-49 priedas Nr. 8 - TMC finansinės ataskaitos forma

ĮV-49 priedas Nr. 9 - TMC dalykinės ataskaitos forma

 

 

Dėl premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą steigimo ir nuostatų patvirtinimo (2015-10-05, Nr. ĮV-29)

Dėl 2016 metų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-02-25, Nr. ĮV-20)

Dėl 2016 metų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-02-29, Nr. ĮV-21)

Dėl viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai direktoriaus 2016 m. kintamosios atlyginimo dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-02-29, ĮV-22)

Dėl patariamojo komiteto patvirtinimo (2016-03-21, Nr. ĮV-24)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimo garbės ženklu "Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo (2016-04-15, ĮV-30)

Dėl nuotraukų konkurso "Įvairios tautybės - viena Lietuva" nuostatų patvirtinimo (2016-04-19, Nr. ĮV-31)

Dėl apdovanojimo sidabro garbės ženklu (2016-04-19, Nr. ĮV-32)

Dėl nuolatinės komisijos informacijai apie Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje personalinės sudėties patvirtinimo (2016-05-05, Nr. ĮV-35)

Dėl apdovanojimo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo dovana tvarkos patvirtinimo (2016-05-18, Nr. ĮV-37)

Dėl apdovanojimo aukso garbės ženklu (2016-05-18, Nr. ĮV-38)

Dėl apdovanojimo sidabro garbės ženklu (2016-05-18, Nr. ĮV-39)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-05-18, Nr. ĮV-40) 

Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, projekto išlaidų sąmatos, finansinės ir dalykinės ataskaitų formų patvirtinimo (2015-12-07, Nr. ĮV-42) 

ĮV-42 priedas Nr. 1 - Dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės

ĮV-42 priedas Nr. 2 - Paraiškos forma

ĮV-42 priedas Nr. 3 - Sutarties forma

ĮV-42 priedas Nr. 4 - Išlaidų sąmatos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Finansinės ataskaitos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Dalykinės ataskaitos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Projektų vertinimo forma

Dėl Akademinės tarybos sudėties patvirtinimo (2016-05-30, ĮV-44)

Dėl Premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo nuostatų patvirtinimo (2016-05-23, Nr. ĮV-43)

Dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo (2016-09-19, Nr. ĮV-57)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruoždžio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-42 "Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos, ataskaitų ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo" pakeitimo (2016-09-29, Nr. ĮV-58)

Dėl 2016 m. papildomai valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-09-29, Nr. ĮV-59)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-10-27, Nr. ĮV-64)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-10-27, Nr. ĮV-65)

Dėl apdovanojimo Aukso garbės ženklu (2016-10-27, Nr. ĮV-66)

Dėl 2016 m. papildomai valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (6.1.4. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla) (2016-10-31, Nr. ĮV-68)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-11-15, Nr. ĮV-75)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-11-15, Nr. ĮV-76)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-11-16, Nr. ĮV-77)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-11-17, Nr. ĮV-78)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-12-05, Nr. ĮV-87)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-47 "Dėl Tautinių bendrijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo" (2016-12-19, Nr. ĮV-96)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-17