BDAR
gdpr

Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimas

2015 metų pradžioje Lietuvos Respublikos kultūros ministerija inicijavo Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimą. Tyrimą atliko Lietuvos socialinių tyrimų centras. Šio tyrimo metu išanalizuoti duomenys apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje ir, remiantis atlikta duomenų analize, nustatyta, kokiomis priemonėmis valstybė gali gerinti Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą ir jų integraciją į visuomenės gyvenimą. Taip pat suformuluotos išvados ir rekomendacijos Tautinių mažumų tapatumo išsaugojimo ir integracijos į Lietuvos visuomenę plėtros programai parengti.

Tyrimo uždaviniai:

- nustatyti ir įvertinti tautinių mažumų integracijos į šalies gyvenimo lygį bei pateikti rekomendacijas reikalingoms integracinėms priemonėms;

- nustatyti pilietinio tautinių mažumų aktyvumo lygį;

- nustatyti rekomenduotinas priemones, reikalingas tautinių mažumų tapatumo išsaugojimui;

- nustatyti su tautinių mažumų neformaliuoju švietimu susijusias problemas;

- atskleisti nacionalinėje spaudoje ir internetiniuose naujienų tinklapiuose vyraujančią tematiką apie tautines (lenkai, rusai, žydai) grupes, pagrindinius šaltinius ir nuomonių formuotojus apie tiriamas grupes ir jas atstovaujančius asmenis; straipsnių turinio ypatumus (nepakantumo raišką; diskurse įvardijamas grėsmes, siejamas su tiriamomis grupėmis, pasikartojančias retorines frazes ir su jomis siejamas tipines asociacijas, etc.);

- parengti ne mažiau kaip 3 svarbiausių nuo 2010 m. atliktų su tautinėmis mažumomis susijusių tyrimų apžvalgą, nurodant tyrimo pavadinimą, atlikimo metus ir vykdytoją;

- išanalizuoti gautus tyrimo rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas ir rekomendacijas Tautinių mažumų tapatumo išsaugojimo ir integracijos į Lietuvos visuomenę plėtros programai parengti.

Tyrimas buvo pabaigtas 2015 metų gruodį. Su jo rezultatais galite susipažinti čia:

Tautinių mažumų apklausos ataskaita;

Žiniasklaidos turinio tyrimo ataskaita;

Tyrimų apie tautines grupes apžvalga;

Rekomendacijos ir išvados.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06