BDAR
gdpr

Departamento apdovanojimai

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekdamas pagerbti tautinių mažumų kultūrai, tapatumo išsaugojimui ir nediskriminavimo skatinimui visuomenėje labiausiai nusipelniusius asmenis, įsteigė garbės ženklą „Už nuopelnus“ ir atminimo dovaną – laikrodį su Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės logotipu. Šie apdovanojimai skiriami Tautinių mažumų departamento apdovanojimų komisijos teikimu.

Įsakymas „Dėl nuolatinės apdovanojimų komisijos sudėties patvirtinimo“

GARBĖS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS“

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, tautinių mažumų kultūros centrų vadovai ir tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų lyderiai gali siūlyti pretendentus Didžiajam, Aukso arba Sidabro garbės ženklui „Už nuopelnus“ gauti.

Garbės ženklo "Už nuopelnus" nuostatai.

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kaip institucija, atsakinga už tautinių mažumų politikos įgyvendinimą, renka ir sistemina informaciją apie tautinių bendruomenių padėtį Lietuvoje. Dėl šios priežasties Departamentas kasmet renka duomenis apie praėjusiais metais Lietuvos savivaldybių ir institucijų skirtą paramą ir vykdytus projektus tautinių mažumų srityje. Gauta informacija yra analizuojama, apibendrinama ir teikiama pagal poreikį už politikos formavimą atsakingoms institucijoms.

Taip pat Departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, atsižvelgdama į pateiktą informaciją, kasmet siūlo vienai savivaldybei ar institucijai teikti apdovanojimą už ypatingą dėmesį tautinėms bendruomenėms, už prisidėjimą prie mažumų kultūros, paveldo ir atminties įamžinimo projektų, skatinančių tarpusavio pažinimą ir tarpkultūrinį dialogą.

2020 m. apdovanojimai už Jurbarko Sinagogų aikštės Memorialo sukūrimą ir miesto erdvių pritaikymą tautinių mažumų kultūros įprasminimui bus skiriami Zundelovičių šeimai ir Jurbarko rajono savivaldybei.

2019 m. apdovanojimas už išskirtinį dėmesį Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir paveldui, skirtas Šilutės rajono savivaldybei ir jos merui Vytautui Laurinaičiui.

2018 m. apdovanojimas ir padėka už išskirtinį dėmesį tautinių mažumų kultūrai – žydų kultūros paveldo ir atminimo saugojimui, skirti Kretingos rajono savivaldybei ir Kretingos rajono merui Juozui Mažeikai.

2017 m. apdovanojimas skirtas Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai už išskirtinį dėmesį Lietuvos žydų bendruomenei, inicijuojant ir organizuojant parodos „Vienas amžius iš septyniu. Kitoks žvilgsnis į žydų vietą ir likimą Lietuvoje istorijos vingiuose“ („One Century out of Seven. Another aproach to the place and destiny of Jews in the history of Lithuania“) parengimą. Padėkos už paramą tautinėms bendrijoms išsaugant ir puoselėjant tautinę tapatybę, skatinant įvairių tautybių Lietuvos gyventojų kultūrinį dialogą, išskirtinį dėmesį tautinių bendrijų paveldo įamžinimui, buvo įteiktos Kauno miesto bei Utenos rajono savivaldybėms.

2019 m. finansuotų veiklų suvestinė

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06