BDAR
gdpr

Apdovanojimas už savivaldybių ar valstybės įstaigų teikiamą paramą ir vykdomus projektus tautinių mažumų srityje

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kaip institucija, atsakinga už tautinių mažumų politikos įgyvendinimą, renka ir sistemina informaciją apie tautinių bendruomenių padėtį Lietuvoje. Dėl šios priežasties Departamentas kasmet renka duomenis apie praėjusiais metais Lietuvos savivaldybių ir institucijų skirtą paramą ir vykdytus projektus tautinių mažumų srityje. Gauta informacija yra analizuojama, apibendrinama ir teikiama pagal poreikį už politikos formavimą atsakingoms institucijoms.

Taip pat Departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, atsižvelgdama į pateiktą informaciją, kasmet siūlo vienai savivaldybei ar institucijai teikti apdovanojimą už ypatingą dėmesį tautinėms bendruomenėms, už prisidėjimą prie mažumų kultūros, paveldo ir atminties įamžinimo projektų, skatinančių tarpusavio pažinimą ir tarpkultūrinį dialogą.

2021 m. apdovanojimas už Telšių ješiboto pastato išsaugojimą ir pritaikymą edukacinėms, visuomeninėms, kultūrinėms veikloms, skirtas Telšių rajono savivaldybei ir jos merui Kęstučiui Gusarovui.

2020 m. apdovanojimai už Jurbarko Sinagogų aikštės Memorialo sukūrimą ir miesto erdvių pritaikymą tautinių mažumų kultūros įprasminimui skirti, Zundelovičių šeimai ir Jurbarko rajono savivaldybei.

2019 m. apdovanojimas už išskirtinį dėmesį Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir paveldui, skirtas Šilutės rajono savivaldybei ir jos merui Vytautui Laurinaičiui.

2018 m. apdovanojimas ir padėka už išskirtinį dėmesį tautinių mažumų kultūrai – žydų kultūros paveldo ir atminimo saugojimui, skirti Kretingos rajono savivaldybei ir Kretingos rajono merui Juozui Mažeikai.

2017 m. apdovanojimas skirtas Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai už išskirtinį dėmesį Lietuvos žydų bendruomenei, inicijuojant ir organizuojant parodos „Vienas amžius iš septyniu. Kitoks žvilgsnis į žydų vietą ir likimą Lietuvoje istorijos vingiuose“ („One Century out of Seven. Another aproach to the place and destiny of Jews in the history of Lithuania“) parengimą. Padėkos už paramą tautinėms bendrijoms išsaugant ir puoselėjant tautinę tapatybę, skatinant įvairių tautybių Lietuvos gyventojų kultūrinį dialogą, išskirtinį dėmesį tautinių bendrijų paveldo įamžinimui, buvo įteiktos Kauno miesto bei Utenos rajono savivaldybėms.

2019 m. finansuotų veiklų suvestinė

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-25