BDAR
gdpr

„Vietinės romų platformos – vietos savivaldos įtraukimas į romų integracijos procesą“

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė ir Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniam direktoratui pateikė projektą „Vietinės romų platformos – vietos savivaldos įtraukimas į romų integracijos procesą“. Projekto pagrindinis tikslas – sukurti bendradarbiavimo tarp romų bendruomenių ir vietos savivaldybių mechanizmą, užtikrinantį efektyvią vietos valdymo lygmens įtrauktį į romų integracijos procesą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, bendra projekto vertė – apie 68 000 eurų. Projekto veiklos pradėtos vykdyti 2016 m. gegužės mėn.

Įgyvendinant projektą, penkiose Lietuvos savivaldybėse, kuriose telkiasi didžiausios romų bendruomenės: Vilniaus, Šalčininkų raj., Panevėžio, Šiaulių ir Marijampolės įsteigtos romų platformos. Penki romų bendruomenės atstovai, 2014 m. apmokyti pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos programą ROMED („Mediation for Roma“) vykdytuose mokymuose romų bendruomenių nariams, atlieka tarpininkavimo tarp vietos romų bendruomenių ir savivaldybės institucijų vaidmenį, siekiant užtikrinti darnų dialogą tarp šių dviejų suinteresuotų šalių.

Projekto veiklos apima specializuotus mokymus su romų bendruomene dirbantiems specialistams: savivaldybių administracijos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, mokytojams, suteikiant jiems žinių, kaip dirbti su šia tiksline grupe. Taip pat organizuojami specialūs mokymai romų moterims, skatinant jas labiau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.

Remiantis projekto įgyvendinimo rezultatais, analizuojama galimybė steigti panašias romų platformas kitose penkiose Lietuvos savivaldybėse: Klaipėdoje, Jonavoje, Švenčionyse, Ukmergėje ir Kybartuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-07