Informacijos sklaida

Lietuva nuo seno turi daugiakultūrės valstybės tradiciją ir tai nėra nauja mūsų visuomenei. Nesutarimai kyla dėl nežinojimo, todėl vienas departamento tikslų yra tarpkultūrinio dialogo skatinimas. Švietimas, pažinimas ir pripažinimas – tai kertiniai atviros, tolerantiškos visuomenės akmenys. Bendradarbiaudami su įvairių sričių atstovais teikiame įvairiapusę informaciją apie Lietuvos tautines bendruomenes, įgyvendiname kultūrų pažinimą skatinančius projektus.

Atsiliepdami į Seimo sprendimą paskelbti 2016-uosius Bibliotekų metais ir žinodami, kad Lietuvos bibliotekose saugomas labai vertingas, kultūrinį savitumą atskleidžiantis Lietuvos tautinių mažumų rašytinis palikimas, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pamėgino nors mažą dalį įamžinti 2016 metų kalendoriuje. Šiame kalendoriuje pristatome tik menką tautinių mažumų rašytinio paveldo dalį. Tačiau tikimės, kad tai paskatins Jus dažniau praverti bibliotekų duris, pasinerti į jų lobynus, atversti dar nepaliestos knygos puslapius ir tuo pačiu susipažinti su daugiakultūriška Lietuvos istorija. Šimtmečius kurtą mūsų bendrą gyvenimą, bendrą istorinę atmintį, rašytinis palikimas liudija tiksliau, gyviau ir betarpiškiau, negu tai galėtų aprašyti moksliniai darbai. Teko pasukti galvą išrenkant įdomesnius leidinius ir sutalpinant juos į dvylika mėnesių. Todėl norime padėkoti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų darbuotojams bei Lietuvos tautinių mažumų bendruomenėms už jų pagalbą atrenkant leidinius, juos fotografuojant ir aprašant.

 

Departamento 2017 metų kalendoriaus idėja skatina domėjimąsi tautinių bendruomenių sakraliniu paveldu, kuris yra iškalbingas mūsų daugiatautės ir daugiakonfesinės valstybės istorijos atspindys, reikšmingas mūsų bendro sugyvenimo palikimas.

Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė, pristatydama leidinio idėją,  pažymėjo, kad valstybės pripažintos religinės bendruomenės – lotynų ir graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų religinės bendruomenės gyvuoja mūsų šalyje ne vieną šimtmetį, turtindamos Lietuvos istorinį, dvasinį bei sociokultūrinį paveldą.

„Galime didžiuotis išsaugoję šių konfesijų maldos namus – bažnyčias, cerkves, sinagogas, kenesas, mečetes, kurių nuotraukos – tik maža dalis bendro palikimo –  sugulė į šį Tautinių mažumų departamento iniciatyva išleistą kalendorių“, ­– sakė departamento vadovė, pristatydama leidinį. Dr. Vida Montvydaitė pažymėjo, jog šiame kalendoriuje Tautinių mažumų departamentas stengėsi pristatyti ir rečiau viešojoje erdvėje matomus, regionuose esančius maldos namus.

Leidinyje pateiktos nuotraukos ir trumpai pristatyti šie sakralinio paveldo objektai: Vilniaus Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė, Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia,  Vilniaus žydų religinės bendruomenės sinagoga, Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčia, Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčia, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčia, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia, Šv. Vardano armėnų apaštališkoji bažnyčia Vilniuje, Vilniaus kenesa, Geisiškių šv. Kankinio Jurgio Nugalėtojo cerkvė, Totorių mečetė Nemėžyje, Palūšės Šv Juozapo bažnyčia.

Kalendoriaus nuotraukų autorius Jonas Paršeliūnas.

2017 metų Lietuvos tautinių bendruomenių sakralinio paveldo kalendorius

Departamentas vadovaujasi pilietiškumo, kultūrų įvairovės vertybėmis bei pasisako už santarvę ir teisingumą, skirtingų kultūrų pažinimą ir domėjimąsi jomis. Integracijos sėkmė proporcinga tam, kiek žmogus jaučiasi saugus, suprastas, laisvas ir reikalingas valstybei, kurioje gyvena. Savo vykdoma veikla skatiname kurti pilietiniu pagrindu grįstą harmoningą įvairiatautę Lietuvos visuomenę, siekiame išlaikyti Lietuvoje nuo seno susiklosčiusią kultūrinę įvairovę ir palaikyti pasitikėjimu grįstą konstruktyvų dialogą.

2016-ieji buvo pirmieji pilni kalendoriniai departamento darbo metai ir galime pasidžiaugti, kad per metus pavyko nuveikti reikšmingų darbų, padaryti įdirbį ateities planams, pradėti keletą svarbių tradicijų. Didžiuojamės, kad būdami jauna institucija įgijome vertingų bendradarbiavimo partnerių Lietuvoje ir užsienyje, jaučiame tautinių bendruomenių pasitikėjimą, šalies visuomenės susidomėjimą mūsų vykdoma veikla – Jūs įpareigojate mus siekti rezultatų.

2016 m. Departamento veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08