BDAR
gdpr

2016 metų Departamento veiklos ataskaita

Departamentas vadovaujasi pilietiškumo, kultūrų įvairovės vertybėmis bei pasisako už santarvę ir teisingumą, skirtingų kultūrų pažinimą ir domėjimąsi jomis. Integracijos sėkmė proporcinga tam, kiek žmogus jaučiasi saugus, suprastas, laisvas ir reikalingas valstybei, kurioje gyvena. Savo vykdoma veikla skatiname kurti pilietiniu pagrindu grįstą harmoningą įvairiatautę Lietuvos visuomenę, siekiame išlaikyti Lietuvoje nuo seno susiklosčiusią kultūrinę įvairovę ir palaikyti pasitikėjimu grįstą konstruktyvų dialogą.

2016-ieji buvo pirmieji pilni kalendoriniai departamento darbo metai ir galime pasidžiaugti, kad per metus pavyko nuveikti reikšmingų darbų, padaryti įdirbį ateities planams, pradėti keletą svarbių tradicijų. Didžiuojamės, kad būdami jauna institucija įgijome vertingų bendradarbiavimo partnerių Lietuvoje ir užsienyje, jaučiame tautinių bendruomenių pasitikėjimą, šalies visuomenės susidomėjimą mūsų vykdoma veikla – Jūs įpareigojate mus siekti rezultatų.

2016 m. Departamento veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06