Garbės ženklas „Už nuopelnus“ ir atminimo dovana – vardinis laikrodis

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekdamas pagerbti tautinių mažumų kultūrai, tapatumo išsaugojimui ir nediskriminavimo skatinimui visuomenėje labiausiai nusipelniusius asmenis, įsteigė garbės ženklą „Už nuopelnus“ ir atminimo dovaną – laikrodį su Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės logotipu. Šia apdovanijimai skiriami Tautinių mažumų departamento apdovanojimų komisijos teikimu.

Įsakymas „Dėl nuolatinės apdovanojimų komisijos sudėties patvirtinimo“

GARBĖS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS“

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, tautinių mažumų kultūros centrų vadovai ir tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų lyderiai gali siūlyti pretendentus Didžiajam, Aukso arba Sidabro garbės ženklui „Už nuopelnus“ gauti.

Garbės ženklo "Už nuopelnus" nuostatai.

 

ATMINIMO DOVANA – LAIKRODIS SU TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LOGOTIPU

Įsakymas „Dėl apdovanojimo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo dovana tvarkos patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-24