BDAR
gdpr

Konkursas Premijai už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika gauti

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekdamas  paskatinti aukštųjų universitetinių mokyklų studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas, įsteigė Premiją už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika.

Premiją gauti gali pretenduoti visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro, magistro bei doktorantūros studijų absolventai, kurie ne anksčiau, kaip per pastaruosius dvejus metus apgynė tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba tautinių mažumų aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo kitos tematikos baigiamajame mokslo darbe, o taip pat doktorantai, per pastaruosius dvejus metus publikavę mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema.

Kasmet konkursiniai darbai pretenduoja į keturias Premijas: Premiją už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą (1 nominacijos grupė), Premiją už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą (2 nominacijos grupė), Premiją už doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema (3 nominacijos grupė) ir Premiją už apgintą doktorantūros studijų disertacinį darbą (4 nominacijos grupė).

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti Premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo nuostatuose.

 

2016 m. Premijos skirtos:

- Aurėjai Jutelytei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Lietuvos romų genocido atmintis kaip atminties kūrėjų veikimo laukas“;

- Karoliui Dambrauskui už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą darbą „Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority's Responce to the Governance of the Lithuanian State“;

- specialioji premija skirta Marijai Norkūnaitei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijos darbą „Valstybė, mažesnė už savo teritoriją: kovos dėl valstybinio tapatumo Šalčininkų krašte“.

 

2017 m. Premijos skirtos:

- Vilniaus dailės akademijos studentei Anastasijai Kodzisovai bakalauro darbo „Kūrybinis projektas „Mano močiutė gimė Mogiliove, aš Vilniuje“;

- Vilniaus universiteto magistrantei Kamilei Jagėlienei už darbą „Žydų kultūros paveldo reprezentavimas ir recepcija Lietuvoje: Aukštaitijos regiono atvejis“;

- doktorantei Linai Leparskienei už geriausią daktaro disertaciją „Trakų lokalinio pasaulio refleksijos žmonių pasakojimuose“.

 

2018 m. Premijos skirtos:

- Rūtai Matimaitytei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Vilko vaikai: tarp istorijos ir užmaršties“;

- Aurėjai Jutelytei už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą „Transnational patterns of Roma Genocide Commemoration in the EU“;

- Justui Stončiui už doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį „Вильнюсское «дело валютчиков» 1962 г.: антисемитизм в советской Литве“;

- specialioji premija skirta Karinai Čarneckajai už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Vilniaus raj. Vietovardžių vartosena Lietuvos lenkų kalboje (sociolingvistinis tyrimas)“.

 

2019 m. Premijos skirtos:

Konradui Galvydžiui už bakalauro darbą „Daugiakultūriškumas šiuolaikinėje Lietuvoje: teorija, politika ir jos vertinimas“;

Irenai Eikšto už magistro studijų darbą „Logopedo veiklos ypatumai tautinių mažumų mokykloje“;

- Akvilei Naudžiūnienei už disertaciją „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos naratyve 1918–2018 m.“;

- specialioji premija skirta Karinai Simonson už disertaciją „Žydų fotografai Pietų Afrikos Respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“.

 

2020 m. Premijos skirtos:

- Rugilei Karkauskaitei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Litvakų virtuvė dabartinėje Lietuvoje: paveldas ir jo pritaikymas“;

- Linai Mumgaudytei už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą „Mes einame prieš žemės sukimąsi: Tarpukario Rytų Europos žydžių moterų meninio išsilavinimo siekimas. Vilniaus ir Kauno atvejai“;

- Justinai Bružaitei-Liseckienei už mokslinį straipsnį „Sociolingvistinių veiksnių įtaka gimnazijų ugdomąja rusų kalba moksleivių lietuvių kalbos gramatiniam taisyklingumui“;

- Tomaš Božerocki už apgintą daktaro disertaciją „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje”;

- specialioji premija skirta Emilijai Miltinytei už apgintą bakalauro darbą „Atmintis apie žydų gelbėjimą Pasaulio Teisuolių šeimose“;

- specialioji premija skirta Oleksandrai Petrauskaitei už apgintą magistro darbą „Emigracija iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos į tarpukario Lietuvą“.

 

2021 m. Premijos skirtos:

- Gabijai Strumylaitei už apgintą bakalauro darbą "Pereinamojo laikotarpio teisingumo iniciatyvos posovietinėje Lietuvoje: Tolerancijos ugdymo centrų poveikis edukacijai";

- Agneškai Avin už apgintą magistro darbą "Įsivaizduojant geresnį gyvenimą: Vilniaus romų dalyvavimas tarptautinio (ne) mobilumo procesuose".

 

Akademinių darbų laureatų tekstų rinktinė 2019-2021 m PDF formatu (epub formatas)
Akademinių darbų laureatų tekstų rinktinė 2016-2018 m.PDF formatu

 

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės Įsakymas dėl premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2021 m. (2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. ĮV-34)

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės Įsakymas dėl premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2020 m. (2020 m. gruodžio 22 d. Nr. ĮV-71)

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės įsakymas dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2019 metais.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės įsakymas dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2018 metais.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės įsakymas dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2017 metais.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės įsakymas dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo 2016 metais.
 

Konkursas Premijai gauti yra skelbiamas Departamento tinklalapyje http://tmde.lrv.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/TMdepartamentas.

Telefonai pasiteirauti (8 5) 219 4837, (8 5) 219 4830, (8 5) 219 4829.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-24