BDAR
gdpr

Projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Finansuojami šių kategorijų projektai:
1.    Tautinių mažumų kultūros sklaida.
2.    Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
3.    Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
4.    Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

 

Dokumentai paraiškai pateikti:
Finansavimo tvarkos aprašas.


2021 metų projektų paraiškos buvo priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS - https://paraiskos.pantera.dev ) nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 23 d. imtinai.

•    Tautinių mažumų kultūros sklaidos kategorijai gautos 133 paraiškos.
•    Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje kategorijai gautos 44 paraiškos.
•    Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veiklos kategorijai gautos 23 paraiškos.
•    Tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse kategorijai gautos 25 paraiškos.

2021 m. finansavimas skirtas 184 tautinių mažumų kultūros projektams, bendra suma - 360 000 Eur.

Įsakymas dėl 2021 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2021-03-01 Nr. ĮV-13).

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2021 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2021-02-26 Nr. ĮV-12).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 dienų nuo paskelbimo dienos.

_________

 

2020 m. finansavimas buvo skirtas 190 tautinių mažumų kultūros projektų, bendrai sumai 326 000 Eur. Departamento finansuojamose veiklose dalyvavo apie 19 000 žmonių. Liko neįgyvendinta 10 projektų. Į valstybės biudžetą grąžinta 7 100 Eur.

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-23)

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2020 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-24)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūra plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-8, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-9, 2020-01-16)

 

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketa

2019 metais finansuoti projektai:

ĮV-16

2018 metais finansuoti projektai:

ĮV-5 (Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje bei Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

ĮV-7 (Tautinių mažumų kultūrų plėtotė)

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

2022 metų projektai

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų projektams finansuoti 2022 metais.

Dokumentai paraiškai pateikti:

Finansavimo tvarkos aprašas    

2022 metų projektų paraiškos priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS - https://paraiskos.pantera.dev/ ) nuo 2021 m. gruodžio 7 d. Iki gruodžio 23 d. imtinai.

 

2021 metais finansuoti TMC projektai:
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas „Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ programą, nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 15 d. skelbė konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2021 metais.

Atlikus pateiktų projektų administracinės atitikties vertinimą, ekspertiniam vertinimui buvo pateiktos 24 projektų paraiškos. Pateiktas paraiškas vertino iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija. Projektų įgyvendinimui skirtas 362 250 eurų finansavimas.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-2.

2020 metais finansuoti TMC projektai:

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-59: „Dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui“.

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų 2020 m. veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (ĮV-25, 2020-03-03)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-10, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-11, 2020-01-16)

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui (ĮV-16, 2020-01-31)

2019 metais finansuoti TMC projektai:
ĮV-7

2018 metais finansuoti TMC projektai:
ĮV-4

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06