header image

Projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:
1.    Tautinių mažumų kultūros sklaida.
2.    Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
3.    Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
4.    Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

 

Dokumentai paraiškai pateikti:
Finansavimo tvarkos aprašas.
2021 metų projektų paraiškos priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS).
Užsiregistruoti į EPVS galite paspaudę šią nuorodą: https://paraiskos.pantera.dev/.

2020 metų projektai:

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-23)

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2020 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-24)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūra plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-8, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-9, 2020-01-16)

 

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketa

2019 metais finansuoti projektai:

ĮV-16

2018 metais finansuoti projektai:

ĮV-5 (Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje bei Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

ĮV-7 (Tautinių mažumų kultūrų plėtotė)

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, 2019 m. skelbė konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2020 metais. Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų finansavimo konkursui gauta 20 paraiškų.

Dokumentai paraiškai pateikti (2019 m. redakcija):

TMC finansavimo tvarkos aprašas

TMC paraiškos forma

Patvirtinimas dėl paraiškos teikėjo patikimumo
 

Dokumentai sutarties sudarymui (2019 m. redakcija):

Sutarties ir sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui (2019 m. redakcija):

TMC dalykinės ataskaitos forma

TMC finansinės ataskaitos forma

 

2020 metų projektai:
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonę „Kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimą Nr. 1010 „Dėl lėšų skyrimo“ ir Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 12 d. skelbė papildomą konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų, kuriuose dalininko teises įgyvendina Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, veiklos projektams finansuoti 2020 metais.

Atlikus pateiktų projektų administracinės atitikties vertinimą, ekspertiniam vertinimui buvo pateiktos 4 projektų paraiškos. Projektų įgyvendinimui skirtas 60 tūkst. eurų finansavimas.
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-59: „Dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui“.

Daugiau informacijos gali suteikti Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Šliažas, (8 5) 219-48-26, sigitas.sliazas@tmde.lt.


Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų 2020 m. veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (ĮV-25, 2020-03-03)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-10, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-11, 2020-01-16)

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui (ĮV-16, 2020-01-31)

2019 metai finansuoti TMC projektai:
ĮV-7

2018 metai finansuoti TMC projektai:
ĮV-4
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08