BDAR
gdpr

Kultūros projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Finansuojami šių kategorijų projektai:
1.    Tautinių mažumų kultūros sklaida.
2.    Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
3.    Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
4.    Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

 

Dokumentai paraiškai pateikti:
Finansavimo tvarkos aprašas.

2022 m.

Papildomas šaukimas

Vadovaujantis Tautinių mažumų departamento direktoriaus 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ĮV-37 „Dėl papildomo 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę“, kultūros projektams, įgyvendinantiems iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui didinimui, papildomai bus skirta 60 tūkst. Eur. Iš viso bus finansuota 10 projektų.

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos papildomo 2022 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų konkurso paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2022-07-20 Nr. ĮV-36)

Pagrindinis šaukimas
Vadovaujantis Tautinių mažumų departamento direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-11 „Dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę“:

- Tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvų įgyvendinimui skirta 200 tūkst. Eurų. Iš viso bus finansuoti 103 projektai.

- Kultūros projektams, įgyvendintiems romų sociokultūrinę integraciją, 2022 m.  skirta 25 tūkst. Eur. Bus finansuoti 6 projektai.

- Kultūros projektams, vykdantiems pilietiškumo ugdymo, tarpkultūrinio dialogo ir atminties įprasminimo veiklas, skirtas Pietryčių Lietuvos regionui, skirtas 80 tūkst. Eur finansavimas. Iš viso bus finansuotas 51 projektas.

- Kultūros projektams, stiprinantiems tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas, skirta 39 500 tūkst. Eur. Bus finansuoti 23 projektai.

- Kultūros projektams, įgyvendinantiems iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui didinimui, skirta 80 tūkst. Eur. Iš viso bus finansuota 21 projektas.


Įsakymas dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2022-02-28, ĮV-11)
Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2022 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2022-02-28, ĮV-12) 

2021 m.
2021 metų projektų paraiškos buvo priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS - https://paraiskos.pantera.dev ) nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 23 d. imtinai.

•    Tautinių mažumų kultūros sklaidos kategorijai gautos 133 paraiškos.
•    Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje kategorijai gautos 44 paraiškos.
•    Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veiklos kategorijai gautos 23 paraiškos.
•    Tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse kategorijai gautos 25 paraiškos.

2021 m. finansavimas skirtas 184 tautinių mažumų kultūros projektams, bendra suma - 360 000 Eur.

Įsakymas dėl 2021 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2021-03-01 Nr. ĮV-13).

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2021 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2021-02-26 Nr. ĮV-12).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 dienų nuo paskelbimo dienos.

_________

 

2020 m. finansavimas buvo skirtas 190 tautinių mažumų kultūros projektų, bendrai sumai 326 000 Eur. Departamento finansuojamose veiklose dalyvavo apie 19 000 žmonių. Liko neįgyvendinta 10 projektų. Į valstybės biudžetą grąžinta 7 100 Eur.

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-23)

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2020 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-24)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūra plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-8, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-9, 2020-01-16)

 

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketa

2019 metais finansuoti projektai:

ĮV-16

2018 metais finansuoti projektai:

ĮV-5 (Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje bei Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

ĮV-7 (Tautinių mažumų kultūrų plėtotė)

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-22