header image

Kultūros projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:

  1. Tautinių mažumų kultūros sklaida.
  2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
  3. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
  4. Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

Dokumentai paraiškai pateikti (2019 m. lapkričio 6 d. redakcija):

Finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma (7.1. tautinių mažumų kultūros sklaida; 7.2. tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje) 

Paraiškos forma (7.3. tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla)

Paraiškos forma (7.4. tautinių mažumų kultūros sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

Patvirtinimo dėl paraiškos teikėjo patikimumo forma

Dokumentai sutarties sudarymui (2019 m. lapkričio 6 d. redakcija):

Sutarties forma ir sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketa

2020 metų projektai:

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-23)

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2020 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-24)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūra plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-8, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-9, 2020-01-16)

2019 metais finansuoti projektai:

ĮV-16

2018 metais finansuoti projektai:

ĮV-5 (Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje bei Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

ĮV-7 (Tautinių mažumų kultūrų plėtotė)

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-14