BDAR

header image

Kultūros projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:
1.    Tautinių mažumų kultūros sklaida.
2.    Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
3.    Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
4.    Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

 

Dokumentai paraiškai pateikti:
Finansavimo tvarkos aprašas.
2021 metų projektų paraiškos priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS) nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 23 d. imtinai.
Užsiregistruoti į EPVS galite paspaudę šią nuorodą: https://paraiskos.pantera.dev.

2020 metų projektai:
Departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą, 2019 m. skelbė konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2020 metais:

•    Pagal 7.1. prioritetą „Tautinių mažumų kultūros sklaida“ gautos 147 paraiškos.
•    Pagal 7.2. prioritetą „Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje“ gautos 44 paraiškos.
•    Pagal 7.3. prioritetą „Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla“ gautos 24 paraiškos.
•    Pagal 7.4. prioritetą „Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse“ gauta 13 paraiškų.

2020 m. finansavimas buvo skirtas 190 tautinių mažumų kultūros projektų, bendrai sumai 326 000 Eur. Departamento finansuojamose veiklose dalyvavo apie 19 000 žmonių. Liko neįgyvendinta 10 projektų. Į valstybės biudžetą grąžinta 7 100 Eur.


Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-23)

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros sklaidos 2020 metų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (2020 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-24)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūra plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-8, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-9, 2020-01-16)

 

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketa

2019 metais finansuoti projektai:

ĮV-16

2018 metais finansuoti projektai:

ĮV-5 (Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje bei Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

ĮV-7 (Tautinių mažumų kultūrų plėtotė)

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-31