Tautinių mažumų centrų projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, 2019 m. skelbė konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2020 metais. Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų finansavimo konkursui gauta 20 paraiškų.

Dokumentai paraiškai pateikti (2019 m. redakcija):

TMC finansavimo tvarkos aprašas

TMC paraiškos forma

Patvirtinimas dėl paraiškos teikėjo patikimumo
 

Dokumentai sutarties sudarymui (2019 m. redakcija):

Sutarties ir sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui (2019 m. redakcija):

TMC dalykinės ataskaitos forma

TMC finansinės ataskaitos forma

 

2020 metų projektai:
Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų 2020 m. veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (ĮV-25, 2020-03-03)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-10, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-11, 2020-01-16)

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui (ĮV-16, 2020-01-31)

2019 metai finansuoti TMC projektai:
ĮV-7

2018 metai finansuoti TMC projektai:
ĮV-4
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-03