BDAR
gdpr

Tautinių mažumų centrų projektų finansavimas

2022 metais finansuoti TMC projektai:


Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas „Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę“ programą, nuo 2021 m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 23 d. skelbė konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2022 metais.

Atlikus pateiktų projektų administracinės atitikties vertinimą, ekspertiniam vertinimui buvo pateikta 31 projektų paraiška. Pateiktas paraiškas vertino iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija. Projektų įgyvendinimui skirtas 450 000 eurų finansavimas.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2022 m. sausio 31  d. įsakymas Nr. ĮV-8.

Dokumentai:

Finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

2022 metų projektų paraiškos buvo priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS - https://paraiskos.pantera.dev)

 

2021 metais finansuoti TMC projektai:
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas „Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ programą, nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 15 d. skelbė konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2021 metais.

Atlikus pateiktų projektų administracinės atitikties vertinimą, ekspertiniam vertinimui buvo pateiktos 24 projektų paraiškos. Pateiktas paraiškas vertino iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija. Projektų įgyvendinimui skirtas 362 250 eurų finansavimas.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-2.

2020 metais finansuoti TMC projektai:

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-59: „Dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui“.

Įsakymas dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų 2020 m. veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškų galutinio vertinimo suvestinės patvirtinimo (ĮV-25, 2020-03-03)

Įsakymas dėl administracinę atitiktį atitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-10, 2020-01-16)

Įsakymas dėl administracinės atitikties neatitinkančių paraiškų, pateiktų dėl tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metams, sąrašo patvirtinimo (ĮV-11, 2020-01-16)

Įsakymas dėl 2020 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų daliniam finansavimui (ĮV-16, 2020-01-31)

2019 metais finansuoti TMC projektai:
ĮV-7

2018 metais finansuoti TMC projektai:
ĮV-4

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-21