BDAR
Close

Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekiant vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus tautinių mažumų teisių apsaugos ir kultūrinio tapatumo išsaugojimo srityse, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolat atlieka tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo monitoringą, teikia ataskaitas, organizuoja tarptautinių organizacijų atstovų vizitus, tarptautines konferencijas.

Tarptautinių organizacijų rekomendacijos Lietuvai tautinių mažumų teisių srityje

Penktoji Lietuvos Respublikos ataskaita apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą šalyje pagal konvencijos 25 straipsnį

Susitarimo memorandumas tarp Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės tarpetninių santykių departamento dėl bendradarbiavimo