BDAR
gdpr

Europos Socialinė chartija

Europos Socialinė chartija (pataisyta) yra vienas iš svarbiausių Europos Tarybos dokumentų. Europos Tarybos socialinę chartiją, priimtą 1961 metais Turine, gali pasirašyti ir ratifikuoti visos valstybės. Ji įsigaliojo 1965 metais ratifikavus pirmosioms penkioms valstybėms – Europos Tarybos narėms. Pirmosios Socialinę chartiją ratifikavusios šalys buvo Jungtinė Karalystė, Švedija, Norvegija (visos 1962 m.), Airija (1964 m.) ir Vokietija (1965 m.). Lietuva Europos Soacialinę chartiją ratifikavo 2001 m. Įsigaliojusi Socialinė chartija buvo tobulinama papildomais protokolais.

Europos Tarybos socialinė chartija (pataisyta) tai – kompleksinis dokumentas, apimantis labai daug ekonominių-socialinių teisių. Kasdienėje kalboje šį dokumentą specialistai kartais vadina Europos socialinių teisių konstitucija, nes jame yra nuosekliai išdėstytos visos pagrindinės žmonių socialinės-ekonominės teisės. Visas Chartijoje išdėstytas teises būtų galima suskirstyti į šias grupes:

- nediskriminavimas,

- teisė į darbą,

- kolektyvinės darbuotojų teisės,

- solidarumu grindžiama socialinė apsauga ir parama,

- sveikata ir vaikų teisės. 

Europos Socialinė chartija (liet. klb.) 

Europos Socialinė chartija (angl. klb.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06