BDAR

Приказы директора Департамента по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики

Dėl premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą steigimo ir nuostatų patvirtinimo (2015-10-05, Nr. ĮV-29)

Dėl 2016 metų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-02-25, Nr. ĮV-20)

Dėl 2016 metų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-02-29, Nr. ĮV-21)

Dėl viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai direktoriaus 2016 m. kintamosios atlyginimo dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-02-29, ĮV-22)

Dėl patariamojo komiteto patvirtinimo (2016-03-21, Nr. ĮV-24)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimo garbės ženklu "Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo (2016-04-15, ĮV-30)

Dėl nuotraukų konkurso "Įvairios tautybės - viena Lietuva" nuostatų patvirtinimo (2016-04-19, Nr. ĮV-31)

Dėl apdovanojimo sidabro garbės ženklu (2016-04-19, Nr. ĮV-32)

Dėl apdovanojimo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo dovana tvarkos patvirtinimo (2016-05-18, Nr. ĮV-37)

Dėl apdovanojimo aukso garbės ženklu (2016-05-18, Nr. ĮV-38)

Dėl apdovanojimo sidabro garbės ženklu (2016-05-18, Nr. ĮV-39)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-05-18, Nr. ĮV-40) 

Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, projekto išlaidų sąmatos, finansinės ir dalykinės ataskaitų formų patvirtinimo (2015-12-07, Nr. ĮV-42) 

ĮV-42 priedas Nr. 1 - Dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės

ĮV-42 priedas Nr. 2 - Paraiškos forma

ĮV-42 priedas Nr. 3 - Sutarties forma

ĮV-42 priedas Nr. 4 - Išlaidų sąmatos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Finansinės ataskaitos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Dalykinės ataskaitos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Projektų vertinimo forma

Dėl Premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo nuostatų patvirtinimo (2016-05-23, Nr. ĮV-43)

Dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo (2016-09-19, Nr. ĮV-57)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruoždžio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-42 "Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos, ataskaitų ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo" pakeitimo (2016-09-29, Nr. ĮV-58)

Dėl 2016 m. papildomai valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-09-29, Nr. ĮV-59)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-10-27, Nr. ĮV-64)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-10-27, Nr. ĮV-65)

Dėl apdovanojimo Aukso garbės ženklu (2016-10-27, Nr. ĮV-66)

Dėl 2016 m. papildomai valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (6.1.4. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla) (2016-10-31, Nr. ĮV-68)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-11-15, Nr. ĮV-75)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-11-15, Nr. ĮV-76)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-11-16, Nr. ĮV-77)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-11-17, Nr. ĮV-78)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-12-05, Nr. ĮV-87)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-47 "Dėl Tautinių bendrijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo" (2016-12-19, Nr. ĮV-96)

Dėl 2017 metų valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, įgyvendinti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvas (2017-01-26, ĮV-7)

Dėl projekto, finansuojamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 "Diskriminacijos mažinimas" partnerių atrankos aprašo patvirtinimo (2017-01-26, ĮV-8)

Dėl 2017 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, įgyvendinti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvas (2017-02-24, ĮV-21)

Dėl projekto, finansuojamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 "Diskriminacijos mažinimas" partnerių atrankos aprašo Nr. 2 patvirtinimo (2017-05-16, ĮV-28)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2017-10-06, ĮV-37)

Įsakymas dėl asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę (2017-10-18, ĮV-40)

Įsakymas dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (2017-10-24, ĮV-41)

Įsakymas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo (2017-10-24, ĮV-42)

 

Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-11-07, ĮV-44)

ĮV-44 priedas Nr. 1 - Finansavimo tvarkos aprašas

ĮV-44 priedas Nr. 2 - Paraiškos forma

ĮV-44 priedas Nr. 3 - Atrankos komisijos darbo reglamentas

ĮV-44 priedas Nr. 4 - Paraiškos administracinės atitikties vertinimo anketos forma

ĮV-44 priedas Nr. 5 - Projekto vertinimo forma

ĮV-44 priedas Nr. 6 - Sutarties forma

ĮV-44 priedas Nr. 7 - Išlaidų sąmatos forma

ĮV-44 priedas Nr. 8 - Finansinės ataskaitos forma

ĮV-44 priedas Nr. 9 - Dalykinės ataskaitos forma

 

Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo (2017-11-22, ĮV-48)

ĮV-48 priedas - Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijos

 

Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-11-22, ĮV-49)

ĮV-49 priedas Nr. 1 - TMC finansavimo tvarkos aprašas

ĮV-49 priedas Nr. 2 - TMC paraiškos forma

ĮV-49 priedas Nr. 3 - TMC vertinimo komisijos darbo reglamentas

ĮV-49 priedas Nr. 4 - TMC paraiškos administracinės atititikties vertinimo anketos forma

ĮV-49 priedas Nr. 5 - TMC projekto vertinimo anketos forma

ĮV-49 priedas Nr. 6 - TMC sutarties forma

ĮV-49 priedas Nr. 7 - TMC sąmatos forma

ĮV-49 priedas Nr. 8 - TMC finansinės ataskaitos forma

ĮV-49 priedas Nr. 9 - TMC dalykinės ataskaitos forma

 

 

Дата последнего обновления: %2018-%01-%08