Informacija apie darbo užmokestį

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Tarnautojai

 

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius*

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis

 

Direktorius

4523

4496

1

Skyriaus vedėjas

3077

3484

2

Vyriausiasis specialistas

2131

2226

5

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

 

 

 

Vyriausiasis specialistas bendrųjų reikalų klausimais

 

2193

 

2344

1

Vyriausiasis specialistas teisės ir personalo klausimais

 

2910

 

2790

1

Finansų ir projektų administratorius

1239

1228

2**

Vyriausiasis specialistas

1385

1768

2

Projekto konsultantas

862

1246

1***

 

* Dirbusių darbuotojų skaičius 2024 m. gruodžio 31 d.;

**dirba po 0,5 etato;

***apmokama ES projekto lėšomis.

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

tel. (8 5) 219 48 04, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-10