>

Tyrimai ir analizės

Visuomenės nuostatos etninių, religinių, migrantų ir kitų socialinių grupių atžvilgiu Lietuvoje: 2023 m. (dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, Kęstutis Grumodas, LSMC Sociologijos institutas, Diversity development group)

Lietuvos valstybingumo atkūrimas tautinių mažumų perspektyvose: etniškumas, įtrauktis, pasirinkimai (Kristina Šliavaitė, Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas, 2023 m.)

Lietuvos romų socialinis demografinis portretas: ką atskleidžia 2021 m. surašymas? (LSMC Sociologijos institutas TMD užsakymu, 2022 m.)

Lietuvos tautinių mažumų kultūros centrų auditorijos poreikių analizė ir veiklos gairės (dr. Gintaras Šumskas ir dr. Aušra Rimaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, TMD užsakymu, 2022 m.)

Žiniasklaidos naratyvų apie baltarusių, rusų ir ukrainiečių tautybės asmenis 2021-2022 m. tyrimas (Aidas Petrošius ir Vilūnė Kairienė (Mediaskopas) TMD užsakymu, 2022 m.)

Žiniasklaidos stebėsenos rezultatai 2022 m. (Neringa Jurčiukonytė; Media4change, 2022 m.)

Visuomenės nuostatos etninių ir religinių grupių atžvilgiu: 2022 m. (dr. Giedrė Blažytė; Lietuvos socialinių mokslų centras, Diversity development group, 2022 m.)

Migracija iš Baltarusijos ir imigrantų ekonominė, socialinė ir politinė integracija Lietuvoje (Rytų Europos studijų centras, 2022 m.)

Беларусы в Польше, Литве, Грузии: отношение к войне, помощь Украине, дискриминация (Oleg Alampiev, Filip Bikanov; Friedrich Ebert Stiftung foundation, 2022 m.)

Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusai (Monika Frėjūtė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė; LSMC Sociologijos institutas, 2022 m.) 

Ilgalaikės valstybinės kalbos politikos galimybių studija (parengta LR kultūros ministerijos užsakymu, 2022 m.)

Language competence in education: re-thinking minority issues in Lithuania (Ineta Dabašinskienė, Skirmantė Kubiliūtė, 2021 m.) (Įgyvendinant projektą: EDUATOM – Puslapis apie projektą)

Lietuvos visuomenės paveikumas dezinformacijai. Naratyvų analizė (Vilniaus politikos analizės instituto tyrimas, tyrėjai Donatas Puslys ir Gintaras Šumskas, 2021 m.)

Eurobarometer surveys: Discrimination in European Union

LSTC Etininių tyrimų instituto Visuomenės nuostatų apklausos

Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis (Lietuvos kultūros tarybos užsakymu 2020 m. atlikto tyrimo santrauka)

Tautinių mažumų atstovų integracijos darbo rinkoje galimybių įvertinimas bei stebėsenos metodikos sukūrimas, 2020-2021 m.  (Įgyvendinant ES projektą "Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.)

Valstybinės kalbos kursų lankytojų apklausa (naujai į Lietuvą atvykusių užsieniečių, 2021 m.)

Romų tautybės asmenų padėtis 2020 m.

Lenkų kalbos ir lenkų bendruomenės Lietuvoje išsaugojimo ir vystymo strategija „Vilniaus kraštas 2040“

Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai (Kristina Šliavaitė; Lietuvos socialinių tyrimų centro Etininių tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas; 2019 m.)

TMD užsakymu Rytų Europos studijų centro atlikta studija "Tautinės mažumos Lietuvoje", 2017 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atliktas „Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas“, 2017 m. lapkričio mėn.

Romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo įgyvendinant Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą galimybių studija

TMD su Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centru atliktas tyrimas "Tautinės bendrijos, žiniasklaidos priemonės ir pasitikėjimas" (2016 m.)

Lenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje (Monika Frėjutė-Rakauskienė, Lietuvos Socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, 2015 m.)

Romų tautybės asmenų padėtis lyginant su kitais šalies gyventojais (Diversity Development Group, 2015 m.)

Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas (Mykolo Romerio universiteto mokslo studija, 2014 m.)

Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism (European Union Agency for Fundamental Rights, 2013 m.)

Tautinės mažumos samprata ir subjektiškumas tarptautinėje teisėje (Saulius Katuoka, MRU, 2012 m.)

Atnaujinimo data: 2024-04-05