Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės naudoja vieną tarnybinį automobilį, įsigyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1326 "Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo".

Automobilis Volvo XC 60, V/N HGK 593, naudojamas vadovaujantis Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklėmis

Atnaujinimo data: 2023-11-23