Viešoji įstaiga KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS

Šv. Gertrūdos g. 58, LT 44261 Kaunas

Tel. Nr.: (8-370 426680, (8-37) 426681

El. p. [email protected]

www.minority.lt

L.e.p. direktorė: Eglė Rušinskaitė

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras yra 2004 m. įsteigta ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjas - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Įstaigos veiklos tikslai - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kultūros, mokslo ir švietimo srityse, bei teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams, sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai, meninei saviraiškai; siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio įvairių kultūrų miesto tradicijas.

Įstaiga inicijuoja įvairius kultūros, meno, paveldo, tarpdisciplininius projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knygų pristatymus ir t.t. Taip pat rengia mokymus bei seminarus tautinių mažumų bendruomenių vadovams, lyderiams, aktyviems organizacijų nariams bei jaunimui. Įstaiga kviečia mokslininkus ir specialistus į mokslines konferencijas, seminarus ir diskusijas apie tautinių bendrijų istoriją, veiklą, aktualijas bei problemas, integracijos procesus. Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą apie tautines mažumas, padeda mokslininkams, studentams bei moksleiviams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose.

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2022 metų finansinė ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2022 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2021 metų finansinė ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2021 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2020 metų finansinė ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2020 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2019 metų finansinė ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2019 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2018 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2017 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2016 metų veiklos ataskaita

VšĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO 2015 metų veiklos ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-23