Viešoji įstaiga TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Raugyklos g. 25, 01140 Vilnius

Tel. (8 5) 216 0408

Mob. 8 614 90 366

Faks. (8 5) 216 0408

El. p. [email protected],

[email protected]

www.tbn.lt

Direktorius Gžegož Miloševič

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai – Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka 2000-07-20 įsteigta pelno nesiekianti organizacija, veikianti kultūros, švietimo srityse ir teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams, siekiant padėti išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą joms visaverčiai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą. Steigėjas – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

VšĮ Tautinių bendrijų namai yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo steigėjas ir aktyvus dalyvis, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais,  meno bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja projektuose.

VIZIJA IR MISIJA

 VšĮ Tautinių bendrijų namai – šiuolaikiška, profesionaliai dirbanti daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kokybiškai tenkinanti įvairių tautybių, visiems socialiniams sluoksniams priklausančių visuomenės gyventojų kultūrinius poreikius, kūrybingai dalyvaujanti Lietuvos tautinių mažumų visuomeniniame, kultūriniame gyvenime.

VšĮ Tautinių bendrijų namai skatina tarpetninį kultūrų dialogą įvairiatautėje Lietuvos visuomenėje. Supažindina mūsų valstybės piliečius su įvairių tautų tradicijomis bei papročiais, skatina bendrapiliečių tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą, plėtoja kultūrinę edukaciją. Per įvairiapusę praktinę metodinę paramą ugdo ir stiprina tautinių mažumų NVO lyderių ir narių gebėjimus bei reikiamas kompetencijas. Vysto  ir plėtoja bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų visuomeninių organizacijų. Pristato daugiatautę mūsų šalies kultūros sanklodą užsienyje. 

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2022 metų veikos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2021 metų finansinė ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2021 metų veikos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2020 metų finansinė ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2020 metų veikos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2019 metų finansinė ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2019 metų veiklos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2018 metų veiklos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2017 metų veiklos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2016 metų veiklos ataskaita

VšĮ TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI 2015 metų veiklos ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-23