Viešoji įstaiga ROMŲ VISUOMENĖS CENTRAS

T. Ševčenkos g. 16K, VILNIUS

Tel. Nr.: (8-5) 2104134

El. p. [email protected]

Direktorė: Svetlana Novopolskaja

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras yra 2001 m. įsteigta ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjai - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos vaikų fondas ir Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas“.

Įstaigos veiklos tikslai - . įgyvendinti priemones, skirtas romų tautinės mažumos integracijai į Lietuvos visuomenės gyvenimą; skatinti romų tautinės tapatybės išsaugojimą, kultūros puoselėjimą ir tarpkultūrinį dialogą; kaupti, sisteminti statistinę, istorinę, demografinę medžiagą apie Lietuvos romus.

Įstaiga organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį romų vaikų ugdymą, dienos centro ,,Laipteliai į viršų“ veiklą, centre vyksta nuotolinis suaugusiųjų mokymas, valstybinės kalbos kursai, sudarytos sąlygos naudotis kompiuterine klase. Kirtimuose gyvenantiems romams teikiamos tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugos.

Romų visuomenės centras inicijuoja įvairius romų integracijos projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, parodas, centre veikiančio ansamblio ,,Roma de drom „ pasirodymus.

Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą romų tautine mažumą, padeda mokslininkams ir studentams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose, tarptautinėse konferencijose ir projektuose.

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2021 metų finansinė ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2021 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2020 metų finansinė ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2020 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2019 metų finansinė ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2019 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2018 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2017 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2016 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2015 metų veiklos ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-23