BDAR
gdpr

Baigiamas įgyvendinti ES projektas „Tautinių mažumų atstovų įsitraukimas į darbo rinką“

Data

2022 05 11

Įvertinimas
0
ES logo.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kartu su partneriais VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ ir VšĮ Tautinių bendrijų namai, baigia įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuotą projektą „Tautinių mažumų atstovų įsitraukimas į darbo rinką“.

Projekto metu parengta tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėsenos metodika, su kuria kviečiame susipažinti čia:

3 GA_Tautinių mažumų IDR stebesenos metodika_2020 ESF GA.pdf (lrv.lt)

 

Paraleliai vyko ir kitos projekto veiklos – mokymai, žiniasklaidos stebėsena, „Gyvųjų bibliotekų“ susitikimai.

Seminarai „Pilietiškumas ir tautinės bendruomenės Lietuvoje: suderinimo veiksniai“ vyko penkiose tautinių mažumų sąlyginai tankiai gyvenamose savivaldybėse (Vilniuje, Vilniaus raj., Šalčininkų raj., Visagino bei Trakų raj). Mokymų potemės - „Žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje“, „Lietuvos įvairiapusiškumas -Tautinės mažumos Lietuvos istorijos kontekste“, „Lietuva daugiatautė ir įvairiakultūrė valstybė“, „Skirtingi, bet lygūs – valstybinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje“, „Lietuvos Darbo rinka ir tautinės mažumos“, “Tarpkultūrinė komunikacija ir psichologija”, “Kultūrų ypatumai”.

Susidomėjimo sulaukė projekto metu taikytas „gyvosios bibliotekos“ metodas. Tai - neformalaus ugdymo metodas, skatinantis tarpusavio supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms. Gyvoji biblioteka sudaryta iš Gyvųjų knygų, bibliotekininkų ir skaitytojų. Gyvosios knygos – tai žmonės iš pažeidžiamų socialinių grupių, visuomenėje patiriantys diskriminaciją ar išankstines nuostatas. Gyvosios knygos turi daug ką pasakyti besidomintiems atskirtį ar diskriminaciją patiriančių žmonių gyvenimu ar norintiems iš pirmų lūpų išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimas. Į gyvąją biblioteką atėjusį skaitytoją pasitinka Bibliotekininkas – specialiai apmokytas darbuotojas, paruošiantis skaitytoją skaitymui, išdėstantis pagrindines taisykles bei pasiūlantis išsirinkti knygą iš katalogo. Skaitymo procesas – tai Gyvosios knygos ir skaitytojo atviras pokalbis. Skaitytojas gali užduoti Gyvajai knygai rūpimus klausimus ir išgirsti atvirus atsakymus.

Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti tautinių mažumų atstovų integraciją į darbo rinką ir į visuomenę. Jo metu apmokyta daugiau nei 800 nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovų.