BDAR

Departamentas kviečia teikti komentarus ataskaitai apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje

Data

2021 06 15

Įvertinimas
0
COE.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bendradarbiaudamas su atsakingomis institucijomis, parengė penktosios Lietuvos Respublikos ataskaitos apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą šalyje pagal konvencijos 25 straipsnį projektą ir kviečia visuomenę teikti savo pastabas ir komentarus.

Konvencijos nuostatų įgyvendinimą stebi Europos Tarybos Ministrų komitetas ir Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos Patariamuoju komitetas (toliau – Patariamasis komitetas). Patariamajam komitetui yra reguliariai teikiama informacija, kaip įgyvendinamos Konvencijos nuostatos, Patariamojo komiteto rekomendacijos. Vadovaujantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 25 straipsnio 2 paragrafu, Lietuvos Respublika ataskaitą teikia kas penkerius metus. Penktoji ataskaita teikiama už 2016–2021 metų laikotarpį.

Penktoji ataskaita parengta kartu su Lietuvos Respublikos kultūros, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, Lietuvos Respublikos teisingumo, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijomis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinės lietuvių kalbos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Savo pastabas ataskaitos projektui maloniai prašome siųsti iki liepos 1 d. el. paštu egle.kiuraite@tmde.lt.

Ataskaitos projektas
Ataskaitos priedo projektas