BDAR
gdpr

Departamentas skelbia projektinio finansavimo paraiškų priėmimo konkursą

Data

2021 11 11

Įvertinimas
0
andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą, skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2022 metais. 

Paraiškos bus priimamos Departamento elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje (toliau – EPAVS).

Užsiregistruoti EPAVS galima paspaudus šią nuorodą:

https://paraiskos.pantera.dev/

Užsiregistruoti EPAVS ir pateikti paraiškas galima nuo 2021 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 3 d. imtinai.

Sistemoje jau registruoti vartotojai pildyti paraiškas gali prisijungę su vartotojo vardu (el. pašto adresas) ir slaptažodžiu.

Pateiktas paraiškas vertins iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija, įsakymas dėl finansavimo projektams bus paskelbtas iki 2022 m. kovo 1 d.

Finansavimo konkursui gali būti teikiami keturių sričių Projektai pagal šiuos prioritetus:
Tautinių mažumų kultūros sklaida.
- tautinių mažumų kultūros ir tradicijų sklaida;
- tautinių mažumų integracija;
- tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas;
- romų tautinės mažumos integracija ir tautinio tapatumo puoselėjimas.
Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
- tautinių mažumų vaikų ir jaunimo pilietiškumo skatinimas;
- mokyklų bendruomenių tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimas;
- vietos bendruomenių veiklos įgalinimas.
Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

Nustatoma, kad vienam kultūros projektui iš dalies finansuoti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 500 iki 10 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų nuo visos Projekto vertės.

Paraiškos teikėjai turės patvirtinti savo patikimumą
Teikdami paraiškas Departamentui, paraiškos teikėjai turės patvirtinti, kad yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir kad Paraiškos teikėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu nėra taikomas turto areštas ir išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas. Patvirtinimo formos šabloną rasite EPVAS.

Finansavimo tvarkos aprašas skelbiamas čia

Telefonai pasiteirauti:
Dėl Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje prioritetų – Živilė Ralytė-Jakubauskė (8 5) 219 48 58. 
Dėl Tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse prioriteto – Sergej Dobriakov (8 5) 219 48 29.
Dėl Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veiklos prioriteto – Irma Rabcevičienė (8 5) 219 48 27.