BDAR
gdpr

Departamento direktorė dalyvauja Europos Tarybos Kovos su diskriminacija, įvairovės ir įtraukties iniciatyvinio komiteto darbo grupės pasitarime

Data

2022 09 28

Įvertinimas
0
20220926_140322.jpg

Rugsėjo 26-27 d. Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė dalyvauja Kovos su diskriminacija, įvairovės ir įtraukties iniciatyvinio komiteto (Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion) darbo grupės pasitarime Strasbūre. Komitetas planuoja paruošti rekomendacijų projektą dėl aktyvaus tautinių mažumų jaunimo politinio dalyvavimo skatinimo.

Kovos su diskriminacija, įvairovės ir įtraukties iniciatyvinis komitetas (CDADI) vadovauja Europos Tarybos tarpvyriausybiniam darbui, kuriuo siekiama skatinti lygybę ir kurti įtraukesnes visuomenes, kuriose užtikrinama tinkama apsauga nuo diskriminacijos ir neapykantos, gerbiama įvairovė.