BDAR
gdpr

Gruodžio 10 d. minima Žmogaus teisių diena

Data

2020 12 10

Įvertinimas
0
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash.jpg

Tautinių mažumų departamentas sveikina Lietuvos tautinių mažumų bendrijas ir visus tautinių mažumų atstovus su Žmogaus teisių diena.

1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves (aktas išverstas į 360 kalbų). Iniciatyvą gruodžio 10 d. atminti 1950 m. iškėlė Jungtinės Tautos.

Lietuvoje šį diena į atmintinų dienų sąrašą Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu įrašyta 1997 m. Visų žmonių lygybę Lietuvoje garantuoja aukščiausias šalies teisės aktas – Konstitucija, kurios 29 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.