BDAR
Close

Ieškome kolegos!

Data

2022 05 04

Įvertinimas
0
shaking-hands-ga2508203d_1920.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės komanda ieško kolegos, kuris:

- apdoros su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuos informacijos apdorojimą;

- rengs ir teiks pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;

- atliks suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuos suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą;

- rengs ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuos ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;

- kaups, analizuos ir apibendrins informaciją apie tautinių mažumų padėtį Lietuvos Respublikoje;

- teiks pasiūlymus ir inicijuos mokslinius, sociologinius, demografinius, infrastruktūros ir kitus tyrimus bei viešosios nuomonės apklausas tautinių santykių klausimais;

- atliks nacionalinių ir tarptautinių procesų įtakų analizę, analizuos ir apibendrins tarptautinę tautinių mažumų politikos įgyvendinimo patirtį;

- organizuos akademinio bendradarbiavimo priemones;

- organizuos tautinių mažumų istorijos ir paveldo įprasminimo priemones.

Mainais į nemenką krūvį, pažadame įdomų darbą ir pažintį su Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis, galimybes tobulėti bei vystyti tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžius. 

Konkursas skelbiamas ir dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos departamento portalą. Dokumentai priimami nuo gegužės 4 d. iki gegužės 18 d.

https://portalas.vtd.lt/lt/tautiniu-mazumu-politikos-analizes-ir-informacijos-skyriaus-vyriausiojo-specialisto-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;49179.html