BDAR
gdpr

Informacija apie skirtą papildomą finansavimą tautinių mažumų kultūros sklaidos visuomenės informavimo priemonėse projektams

Data

2022 07 22

Įvertinimas
0
6895_7e6778a33ee4f24070a528eb27902a1e.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

2022 metais buvo skelbtas papildomas tautinių mažumų kultūros sklaidos visuomenės informavimo priemonėse projektų konkursas, teikiant prioritetą projektams, nušviečiantiems karo Ukrainoje problematiką, ukrainiečių pabėgėlių integracijos klausimus ir tautinių santykių deeskalavimo medijose aspektus. Projektų paraiškos buvo priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS).

Vadovaujantis Tautinių mažumų departamento direktoriaus 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ĮV-37 „Dėl papildomo 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę“, kultūros projektams, įgyvendinantiems iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui didinimui, skirta 60 tūkst. Eur. Iš viso bus finansuota 10 projektų.

Įsakymas dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2022-07-21, ĮV–37).

Daugiau informacijos:
Dėl Tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse prioriteto – Sergej Dobriakov (8 5) 219 48 29.