BDAR
gdpr

Kviečiame pildyti internetinį klausimyną „Nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimas ir ugdymas tautinėse bendruomenėse Lietuvoje“

Data

2021 10 18

Įvertinimas
0
inline_image_preview.jpg

Spalio 15 d., nuotolinio posėdžio metu, Tautinių bendrijų tarybai, Lietuvos tautinių mažumų kultūros centrų bei bendruomenių atstovams Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro Nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė pristatatė UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir jos tikslus bei Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė Indrė Viktorija Užukuktytė, pabrėždama Kultūros ministerijos bei Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato siekį surinti informaciją apie nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimą, perdavimą ateities kartoms tautinėse bendruomenėse bei išsiaiškinti iššūkius, su kuriais susiduriama, pakvietė šalies tautines bendruomenes, jų narius ir organizacijas iki š.m. spalio 29 d. užpildyti internetinį klausimyną „Nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimas ir ugdymas tautinėse bendruomenėse Lietuvoje“: https://bit.ly/30ue5Pf

Maloniai Jūsų prašome šį klausimyną paskleisti kuo plačiau.

Surinkti duomenys bus panaudoti rengiant Lietuvos 2018–2021 m. ataskaitą apie nematerialaus kultūros paveldo apsaugą, teikiamą Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijai UNESCO.

Papildoma informacija ir kontaktas pasiteiravimui – pateiktoje klausimyno nuorodoje.