BDAR
gdpr

Lietuvoje minima žmogaus teisių diena

Data

2021 12 10

Įvertinimas
0
priscilla-du-preez-Ilv6iR6ci_4-unsplash.jpg

Gruodžio 10 d. Lietuvoje minima Žmogaus teisių diena. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves (aktas išverstas į 360 kalbų).

Iniciatyvą gruodžio 10 d. atminti 1950 m. iškėlė Jungtinės Tautos. Nuo to laiko JT skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną.

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Mūsų šalyje šį diena į atmintinų dienų sąrašą Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu įrašyta 1997 m. Visų žmonių lygybę Lietuvoje garantuoja aukščiausias šalies teisės aktas – Konstitucija, kurios 29 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.