BDAR
gdpr

LRS Žmogaus teisių komiteto posėdyje aptarta ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategija

Data

2022 01 19

Įvertinimas
0
Tweet_VP_Schinas_QYPnXMzWXYnyZ5w9HUpqkAv09jw_69194.jpg

Šiandien vykusiame LRS Žmogaus teisių komiteto posėdyje pristatyta ir aptarta Europos Komisijos parengta pirmoji ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategija (2021-2030 m.)

Minėta strategija buvo parengta 2021 m. spalio 5 d. Joje nustatytos priemonės, kuriomis visų pirma siekiama:

  • Užkirsti kelią visų formų antisemitizmui ir kovoti su juo. Devyni iš dešimties žydų mano, kad jų gyvenamojoje šalyje antisemitizmas išaugo, o 85 proc. mano, kad tai rimta problema. Reaguodama į tai, Komisija telks ES lėšas ir padės valstybėms narėms rengti ir įgyvendinti savo nacionalines strategijas. Komisija padės sukurti Europos patikimų pranešėjų ir žydų organizacijų tinklą, kad būtų pašalintos neteisėtos neapykantą kurstančios kalbos internete. Ji taip pat rems naratyvo, nukreipto prieš antisemitinį turinį internete, parengimą. Komisija bendradarbiaus su šio sektoriaus atstovais ir IT bendrovėmis, kad internete būtų užkirstas kelias neteisėtai demonstruoti nacistinius simbolius, suvenyrus, literatūrą ir tuo prekiauti.
  • Saugoti ir puoselėti žydų gyvenimą ES. 38 proc. žydų svarstė emigracijos galimybę, nes nesijaučia saugūs ES. Siekiant užtikrinti, kad žydai jaustųsi saugūs ir galėtų visapusiškai dalyvauti Europos gyvenime, Komisija skirs ES finansavimą geresnei viešųjų erdvių ir religinių apeigų vietų apsaugai. Kitas kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2022 m., kad būtų sutelkta 24 mln. EUR. Valstybės narės taip pat raginamos pasinaudoti Europolo parama kovojant su terorizmu tiek internete, tiek realiame gyvenime. Siekdama puoselėti žydų gyvenimą, Komisija imsis priemonių žydų paveldui apsaugoti ir informuotumui apie žydų gyvenimą, kultūrą ir tradicijas didinti.
  • Šviesti apie Holokaustą, jį tyrinėti ir atminti. Šiandien kas dvidešimtas europietis nėra girdėjęs apie Holokaustą. Siekdama išsaugoti atminimą, Komisija rems vietų, kuriose vykdytas Holokaustas, tinklą. Šios vietos ne visada plačiai žinomos, pvz., slėptuvių arba sušaudymo vietų atveju. Komisija taip pat rems naują jaunųjų Europos ambasadorių tinklą Holokausto atminimui puoselėti. Panaudodama ES lėšas, Komisija, kartu su valstybėmis narėmis ir mokslinių tyrimų bendruomene, rems šiuolaikinio antisemitizmo ir žydų gyvenimo tyrimų Europos centro steigimą. Siekdama puoselėti žydišką paveldą, Komisija paragins į Europos kultūros sostinės vardą pretenduojančius miestus atkreipti dėmesį į savo gyventojų mažumų, įskaitant žydų bendruomenę, istoriją.

ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategija lietuvių kalba.