BDAR

Lygių galimybių kontrolierė ir tautinės bendruomenės sutarė bendradarbiauti nuosekliai

Data

2021 06 03

Įvertinimas
0
tm_susitikimas_7.jpg

Birželio 2 d. lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė susitiko su tautinių bendruomenių atstovais. Virtualaus susitikimo pradžioje bendruomenių atstovai pristatė, kokiose srityse veikia jų organizacijos ir su kokiomis aktualiausiomis problemomis jie susiduria. B. Sabatauskaitė susipažino su vokiečių, žydų, ukrainiečių, lenkų, rusų bei romų poreikiais, lūkesčiais ir sunkumais vaikų švietimo srityje, gaunant vienodą darbo užmokestį, galimybėmis asmens tapatybės dokumentuose vardą ir pavardę rašyti gimtąja kalba bei kitais iššūkiais.

Susitikimo dalyvius pasveikinusi Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė padėkojo Lygių galimybių kontrolierei už iniciatyvą ir dėmesį tautinių mažumų bendruomenėms bei pabrėžė tokių susitikimų periodiškumo poreikį bei galimybę rengti teminius susitikimus.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atstovas ir Tautinių mažumų tarybos pirmininkas Daumantas Levas Todesas atkreipė dėmesį į ilgus metus nepriimamą Tautinių mažumų įstatymą. Be to, jis kalbėjo apie problemišką asmenvardžių rašybą lotyniškais rašmenimis, neapykantos kalbos apraiškas viešojoje erdvėje, prisipažino nerimaująs, jog nesikeičia žiniasklaidos tendencija, pranešant apie nusikaltimus pabrėžti kitokią nei lietuviška nusikaltėlio tautybę. Taip, pasak D. L. Todeso, vis dar formuojamas apibendrintas neigiamas požiūris į atskirų tautinių bendruomenių atstovus.

Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ vadovė Lidia Trigub pasidalijo patirtimi, kaip ukrainiečių gyvenimą apsunkina ilga leidimų dirbti šalyje išdavimo procedūra, nesudaroma vaikų galimybė gauti švietimo bei ugdymo paslaugas, nepakankamas arba iš viso neišmokamas darbo užmokestis. Dažnai šie darbininkai neturi socialinių garantijų, todėl susižeidus jiems neatlyginama žala.

Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja apgailestavo, kad romai išlieka viena mažiausiai pageidaujamų tautinių bendruomenių Lietuvoje. Tą patvirtina įvairios visuomenės nuomonės apklausos bei statistika. Ji vylėsi sulauksianti naujai paskirtos kontrolierės ir kitų valstybinių institucijų paramos užtikrinant, kad numatyti integracijos mechanizmai veiktų tinkamai, o neigiamos nuostatos bendruomenės atžvilgiu po truputį keistųsi. 

B. Sabatauskaitė pristatė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (Tarnybos) veiklos lauką bei papasakojo, kokių diskriminacijos pavyzdžių pasitaiko praktikoje. Ji atkreipė dėmesį, kad priekabiavimas, laikomas viena iš diskriminacijos formų, gali būti reiškiamas įvairiai. Pavyzdžiui, juo gali būti sistemiški kolegų priekaištai, jog nelietuviai darbuotojai pertraukos metu bendrauja gimtąja kalba, kalba su akcentu ir pan.

Susitikime aptartas ir rengiamas Tautinių mažumų įstatymo projektas. Lygių galimybių kontrolierė vylėsi, kad, kai bus užregistruotas, projektas atitiks tautinių bendruomenių interesus. B. Sabatauskaitė pažadėjo, jog projektui pasiekus Seimo salę, įstatymų leidėjams ji pateiks ir savo poziciją. Kartu nutarta rengti susitikimų ciklą, kurio metu bus sprendžiamos įvairios tautinėms mažumoms aktualios problemos. Pirmiausia dėmesys bus skiriamas įvairių tautybių asmenų švietimo, įsidarbinimo, būsto nuomos (ypač romų tautybės žmonėms) ir diskriminacijos šiose srityse klausimams.

LGKT ir TMD informacija