BDAR
gdpr

Simono Dacho namų 25-metis

Data

2021 10 13

Įvertinimas
0
20211008_183514.jpg

Spalio 8 d. sukako 25 metai nuo Klaipėdos vokiečių bendrijos susitikimų ir kultūros centro – Simono Dacho namų – atidarymo. Šie namai yra svarbūs ne tik vokiečių bendrijai. Iki Tautinių kultūrų centro atidarymo prie Klaipėdos miesto savivaldybės šiuose namuose renginius organizavo ir savo šventes šventė ir kitos tautinės bendrijos. Namuose organizuojama daug veiklų: vokiečių kalbos kursai, kūrybinės dirbtuvės įvairaus amžiaus vaikams, knygų ir parodų pristatymai, seminarai, mokslinės konferencijos ir daug kitų. Todėl Simono Dacho namų 25-metis buvo išskirtinė proga susitikti, prisiminti ir kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais. 

Esame dėkingi Tautinių mažumų departamentui ir jo direktorei dr. Vidai Montvydaitei, atvykusiai pasveikinti Klaipėdos vokiečių bendrijos. Tai buvo ir puiki proga įvertinti prie bendrijos veiklos ženkliai prisidėjusius jos narius. Buvo įteikti net keturi apdovanojimai. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Klaipėdos tautinių kultūrų centro direktorė Jelena Butkevičienė bei kitų bendrijų pirmininkai, VFR garbės konsulas dr. Arūnas Baublys, į Vokietiją pasitraukusių Rytprūsių gyventojų organizacijos atstovas Hans-Jörg Froese. Vaizdo sveikinimus atsiuntė Goethe’s instituto Lietuvoje vadovas Michael Müller-Verweyen, Latvijos vokiečių bendrijų skėtinės organizacijos pirmininkė Ilze Garda, Hermano Zudermano gimnazijos direktorė.

Muzikinius sveikinimus dovanojo Hermano Zudermano gimnazijos merginų ansamblis ir Baltarusių bendrijos „Krynica“ duetas.

Ta proga buvo paruošta Simono Dacho namų veiklą iliustruojanti paroda ir brošiūra, kurių leidimą rėmė Tautinių mažumų departamentas ir Klaipėdos Tautinių kultūrų centras.

Simono Dacho namai

1990 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu Klaipėdos miesto valdyba perdavė 1989 m. įkurtai Klaipėdos vokiečių bendrijai kapitališkai remontuotiną pastatą adresu Jūros g. 7. Vokietijos Vidaus reikalų ministerijos lėšomis pastatas buvo renovuotas, pavadintas Simono Dacho namais ir 1996 metais tapo bendrijos susitikimų ir kultūrinių renginių vieta. Pastate buvo įrengta renginių salė, šalia – virtuvė. Antrame aukšte knygų ir laikraščių vokiečių kalba biblioteka, administracijos biuras, laikraščio „Vokiečių žinios Lietuvoje“ redakcija, klasė kursams ir seminarams, bendrijos „Edelweiss Wolfskinder“ biuras, rūsyje – baras „Witte“, palėpėje – trys erdvūs svečių kambariai. Iki 2003 m. Simono Dacho namai ir personalas buvo pilnai išlaikomi VFR lėšomis, vėliau – iki 2009 m., finansavimas kasmet mažinamas.

2009 m. Rytprūsių draugija (Landsmannschaft Ostpreußen e.V.) pasirašo sutartį su Bendrija dėl biuro nuomos, kuri tebegalioja iki šiol.

2010 m. finansavimas Simono Dacho namų išlaikymui nutrauktas ir bendrija buvo priversta imtis nemažų pertvarkų. Įrengti papildomi svečių kambariai, pertvarkytas rūsys naudojamas kaip jaunimo susibūrimo vieta bei edukacinė erdvė.

2019 m. ant namo išorinės sienos atidengta atminimo lenta ilgamečiui Klaipėdos krašto darbo grupės Vokietijoje (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) pirmininko pavaduotojui Haicui Opermanui (Heinz Oppermann (1920-2007)), ženkliai prisidėjusiam prie S. Dacho namų atidarymo ir bendrijos rėmimo.

Simono Dacho namų vadovai: Edita Siurblytė (1996-1998), Jovita Saulėnienė (1999-2002), Arnold Piklaps (nuo 2003 m.).

Trys Klaipėdos vokiečių bendrijos dešimtmečiai

1989 m. Klaipėdoje įsikūrė klaipėdiečių vokiečių iniciatyvinė grupė, kuri balandžio 23 d. įregistravo Klaipėdos vokiečių-lietuvių kultūros draugiją. Pirmoji pirmininkė – J. Aleksandravičienė, po jos – G. Sedelies.

1989 m. įkurtas Bendrijos choras. 

1989 m. pradedamas leisti dvikalbis mėnraštis „Vokiečių žinios Lietuvoje“ (iki 2005 m.).

1992 m. pirmininke išrenkama Magdalena Piklaps.

1992 m. bendrijos iniciatyva vokiečių kilmės vaikams įkuriama Hermano Zudermano mokykla, vėliau tapusi gimnazija. 

1993 m. bendrijos iniciatyva evangelikų liuteronų bendruomenė organizuoja pamaldas vokiečių kalba.

1993 m. įregistruojami naujos redakcijos įstatai ir draugija pasivadina "Klaipėdos vokiečių bendrija".

1995, 1996, 1998 m. organizuojami kraštiečių susitikimai, juose dalyvauja iki 2000 memelenderių.

1996 m. atidaromi Simono Dacho namai – bendrijos susitikimų ir kultūrinės veiklos centras.

1999 m. bendrijos 10-mečio proga organizuojama pirmoji „Vokiečių kultūros savaitė“, davusi pradžią iki dabar organizuojamoms „Vokiečių kultūros dienoms“.

2008 m. bendrija organizuoja pirmąją Pabaltijo vokiečių bendrijų chorų šventę, kuri tampa tradicine.

2009 m. bendrijos 20-mečio proga išleidžiama knyga „Klaipėdos krašto prisiminimai“, kurioje publikuojami 15 bendrijos narių prisiminimai. 

2009 m. bendrija suorganizuoja mieste pirmąją šv. Martyno eiseną, tapusią tradicine šeimų švente.

2009 m. Rytprūsių sąjunga (Landsmannschaft Ostpreußen e.V.) atidaro Simono Dacho namuose savo biurą.

2010 m. bendrija perima Simono Dacho namų finansavimą.

2016 m. bendrijos pirmininku išrenkamas Klaus Peter Paul Grudzinskas, M. Piklaps suteikiamas Garbės pirmininkės vardas.