BDAR

Skiriamas finansavimas Tautinių mažumų kultūros sklaidos projektams 2021 m.

Data

2021 03 01

Įvertinimas
3
northfolk-Ok76F6yW2iA-unsplash.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti. 2021 metų projektų paraiškos buvo priimamos per Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS) nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 23 d.

Vadovaujantis Tautinių mažumų departamento direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 „Dėl 2021 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę“:

- Tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvų įgyvendinimui skirta 175 tūkst. Eurų. Iš viso bus finansuoti 106 projektai.

- Kultūros projektams, įgyvendintiems romų sociokultūrinę integraciją, 2021 m. bus skirta 25 tūkst. Eur. Bus finansuoti 5 projektai.

- Kultūros projektams, vykdantiems pilietiškumo ugdymo, tarpkultūrinio dialogo ir atminties įprasminimo veiklas, skirtas Pietryčių Lietuvos regionui, skiras 70 tūkst. Eur finansavimas. Iš viso bus finansuoti 35 projektai.

- Kultūros projektams, stiprinantiems tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas, skirta 30 tūkst. Eur. Bus finansuota 20 projektų.

- Kultūros projektams, įgyvendinantiems iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui didinimui, skirta 60 tūkst. Eur. Iš viso bus finansuota 18 projektų.


Įsakymas dėl 2021 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2021-03-01 Nr. ĮV-13).

Daugiau informacijos:
Dėl Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje prioritetų – Živilė Ralytė (8 5) 219 48 58.
Dėl Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veiklos prioriteto – Irma Rabcevičienė (8 5) 219 48 27.
Dėl Tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse prioriteto – Sergej Dobriakov (8 5) 219 48 29.