BDAR

Susitikimas su Ukrainos visuomeninių organizacijų Lietuvoje atstovais

Data

2021 06 02

Įvertinimas
1
IMG_20210602_123842.jpg

Birželio 2 d. Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorė Vida Montvydaitė ir Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė dalyvavo nuotoliniame susitikime su Ukrainos nacionalinės advokatų asociacijos atstovybės Lietuvoje ir ne pelno siekiančios organizacijos „Ukrainiečių darbo teisių gynimo centras“ atstovais Sergii Bedryga ir Sergii Karasov.

Organizacijų atstovai pristatė savo veiklą Lietuvoje. Visuomeninė organizacija teikia nemokamą teisinę pagalbą Ukrainos piliečiams, gyvenantiems bei dirbantiems Lietuvoje, aktyviai bendradarbiauja su Ukrainos ambasada Lietuvoje, teikia nemokamas konsultacijas.

Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorė Vida Montvydaitė pristatė Departamento veiklą ir sritis, kuriose šių organizacijų vykdoma veikla galėtų būti reikalinga ir svarbi. Buvo pažymėta, kad organizacijų veiklos kryptys galėtų būti susijusios su vaikų ir jaunimo edukacija, informacijos sklaida, taip pat ukrainiečių jaunosios kartos prisistatymu Lietuvos visuomenei.

Susitikimo metu buvo aptarta tarpusavio bendradarbiavimo galimybė, ateityje organizuojant renginius, susijusius su naujai atvykusių ukrainiečių integracijos klausimais, stiprinant ir gerinant Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių tautinės mažumos atstovų padėtį, siekiant svarbių visuomeninių tikslų. Apsvarsčius išsakytas mintis ir pasiūlymus aptarta galimybė dar kartą organizuoti susitikimą.