BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2023 metais

Data

2022 11 22

Įvertinimas
1
octavian-dan-b21Ty33CqVs-unsplash.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2023 metais.

 

Paraiškos bus priimamos Departamento elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje (toliau – EPAVS).

Užsiregistruoti EPAVS galima paspaudus šią nuorodą:

https://paraiskos.pantera.dev/

Jau registruotiems vartotojams iš naujo registruotis nereikia.

EPAVS pateikti paraiškas galima nuo 2022 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 16 d. imtinai.

Sistemoje jau registruoti vartotojai pildyti paraiškas gali prisijungę su vartotojo vardu (el. pašto adresas) ir slaptažodžiu.

 

Kultūros ir integracijos centrai konkursui gali teikti 1 paraišką, išskyrus atvejus, kai paraišką teikia Kultūros ir integracijos centras, kurio juridinio asmens teisinė forma yra „Viešoji įstaiga“ ir kuris negauna tiesioginio biudžetinio finansavimo bei kurio metines užduotis ir ataskaitas tvirtina Departamento direktorius. Toks kultūros ir integracijos centras gali teikti ne daugiau nei 4 paraiškas.

 

Pateiktas paraiškas vertins iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija, įsakymas dėl finansavimo projektams bus paskelbtas iki 2023 m. kovo 31 d.

 

Konkurso būdu finansuotinų Projektų veiklų prioritetai:

- tautinių mažumų tapatybės išsaugojimas ir kultūros puoselėjimas bei sklaida;

- tautinių mažumų pilietiškumo ugdymas;

valstybinės kalbos mokymas;

visuomenės atsparumo dezinformacijai ugdymas ir tautinio konflikto prevencija;

tautinių mažumų socialinės integracijos užtikrinimas;

vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas;

tarpkultūrinio dialogo skatinimas;

tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų įgalinimas;

istorinės, statistinės, demografinės medžiagos apie Lietuvos tautines mažumas kaupimas, sisteminimas ir sklaida;

tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

 

Atsižvelgiant į tai, kad LR Seimas paskelbė 2023 metus Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto bei Šventojo Juozapato metais ir priėmė rezoliuciją dėl Vladislavo Sirokomlės gimimo metų minėjimo, projektai, kurių veiklos bus skirtos šių paskelbtų tematikų paminėjimui, bus vertinami, kaip prioritetiniai.

 

Nustatoma, kad vienam kultūros projektui iš dalies finansuoti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 1000 iki 40 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų nuo visos Projekto vertės.

Kartu su Paraiška pateikiami šie dokumentai:

1. Paraiškos teikėjo vadovo parašu patvirtinta ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. išduota juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija;

2. Paraiškos teikėjo vadovo patvirtinta įstaigos steigiamųjų dokumentų (įstatų ar nuostatų) kopija;

3. panašių įgyvendintų Projektų sąrašas;

4. Projekto vadovo ir komandos patirties, įgyvendinant kultūros Projektus, aprašymas;

5. rašytinis patvirtinimas, kad Paraiškos teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir kad Paraiškos teikėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu nėra taikomas turto areštas ir išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas. Patvirtinimo formos šabloną rasite EPVAS.

Finansavimo tvarkos aprašas skelbiamas čia.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Irma Rabcevičienė

(8 5) 219 48 27, el. p. irma.rbceviciene@tmde.lt

 

Nuotrauka - Octavian Dan iš Unsplash