BDAR

Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams skirtas 362 250 eurų finansavimas

Data

2021 01 15

Įvertinimas
0
5446_866881df3499d14204ce335bf0fd9da6.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas „Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ programą, nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 15 d. skelbė konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2021 metais.

Atlikus pateiktų projektų administracinės atitikties vertinimą, ekspertiniam vertinimui buvo pateiktos 24 projektų paraiškos. Pateiktas paraiškas vertino iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija. Projektų įgyvendinimui skirtas 362 250 eurų finansavimas.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-2.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Informaciją apie sutarčių sudarymą ir sąmatų parengimą gali suteikti Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Irma Rabcevičienė, (8 5) 219-48-27, irma.rabceviciene@tmde.lt.