BDAR
gdpr

Vyksta tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų darbuotojų forumas Anykščiuose

Data

2021 12 16

Įvertinimas
1
266517041_402161838363023_7014978359040889784_n.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gruodžio 16-17 dienomis Anykščiuose organizavo tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų darbuotojų forumą "Tautinių mažumų istorijos reprezentavimo praktiniai aspektai XX a. istorijos kontekstuose".

Forumo dalyvių laukia pranešimai apie Vilniaus, kaip daugiakultūrio miesto formavimąsi, Klaipėdos krašto istorijos daugiakalbiškumą, bei ateinantiems - Lietuvos karaimų metams, skirtos temos. Kultūros centrų darbuotojų ir pranešėjų dr. Halinos Kobeckaitės, dr. Silvos Pocytės bei dr. Vitalijos Stavinskienės diskusiją moderuos departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Pentadienio popietę numatyta edukacinė programa "Anykščių istorija ir muziejai".

Forumas organizuotas įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu patvirtintą Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo veiksmų planą. Šiame plane numatytomis veiklomis siekiama skatinti visuomenę kurti ir dalyvauti, pristatant Lietuvos tautinių mažumų istoriją, kultūrą, kalbą ir tradicijas; stiprinti kultūrų raiškos įvairovę visais (nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu) lygiais; formuoti pilietiškai atsakingos ir atviros kitoms kultūroms visuomenės kritinį mąstymą; stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinį ir valstybinio bei nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą.