BDAR
gdpr

Delfi.RU eteryje TMD direktorė dr. Vida Montvydaitė pristatė tautinių mažumų situacijos darbo rinkoje stebėsenos metodiką

Data

2021 12 06

Įvertinimas
0
2021-12-06 delfi.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su partneriais VšĮ "Tautinių bendrijų namai" bei VšĮ "Socialinės integracijos institutas" įgyvendino projektą „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“. 

 

Projekto rėmuose buvo atliktos tautinių mažumų padėties šalies darbo rinkoje ir socialinės integracijos galimybių vertinimo apklausos ir sociologinis tyrimas, išskiriant gautus rezultatus pagal atskiras tikslines demografines grupes. Atsižvelgiant į atliktų tyrimų rezultatų analizę ir kitus informacijos šaltinius, buvo sukurta tautinių mažumų atstovų integracijos darbo rinkoje stebėsenos metodika, kurioje išskirti indikatoriai (rodikliai), padėsiantys stebėti tautinių mažumų įsitvirtinimo darbo rinkoje pokytį ir pasirinkti reikiamas priemones, siekiant stiprinti reikiamą valstybės valdymo sritį, skatinti įtraukties procesą.

 

Pristatydama parengtą metodiką portale „Delfi“, „Delfi.RU“ kanale, TMD direktorė dr. Vida Montvydaitė pabrėžė jos svarbą, leisiančią ne tik matyti statišką vaizdą apklausos ar tyrimo atlikimo metu, bet ir stebėti pokytį, vertinti pasirinktų integracijos priemonių efektyvumą ir jas prioritetizuoti.

 

Delfi.RU redaktoriaus Olego Jerofejevo vedamą laidą, kurioje dalyvavo TMD direktorė dr. Vida Montvydaitė, LSMC Sociologijos instituto direktorius dr. Boguslavas Gruževskis ir Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas bei "GYPSY lounge & grill" vadovas Išvanas Kvikas, kviečiame žiūrėti čia:

 

 

Metodiką galite rasti čia:

Tyrimai ir analizės | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (lrv.lt)