BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas pristato geriausių akademinių darbų tautinių mažumų tematika konkurso laureatų tekstų rinktinę

Data

2022 04 08

Įvertinimas
0
Screenshot 2022-04-08 102424.jpg

Kaip sekasi iš Lietuvos išvykusiems romams? Kodėl vis dar tyliai kalbame apie tai, kuo turėtume didžiuotis – Pasaulio teisuolius? Kaip kultūrų koegzistavimas įtakoją viena kitą? Kaip tapatybė atsispindi kūryboje? Ar dvikalbėje terpėje augančių vaikų kalbinės klaidos yra specifinis iššūkis logopedams? Su kokiais sunkumais susiduria daugiakalbių šeimų vaikai? Kokia įtaką daro medijos kolektyvinės atminties formavimui? Kokius patiekalus pasiskolinome iš tradicinės Lietuvos žydų virtuvės? Koks buvo XX amžiaus pradžios imigranto Lietuvoje portretas? Kokia turėtų būti tolerancijos centrų vieta edukacijoje? Šiuos ir daugelį kitų klausimų akademiniu lygmeniu savo darbuose nagrinėja Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konkurso „Premijai už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika gauti“ laureatai.

Su geriausiais minėto konkurso bakalauro, magistro darbais ir daktaro disertacijomis bei straipsniais tautinių mažumų tematika kviečiame susipažinti jau antrojoje akademinių darbų rinktinėje. Visi rinktinę sudarantys darbai 2019-2021 m. dalyvavo konkurse ir laimėjo pagrindinius prizus.

Anot prof. dr. Lauro Bielinio, rinkinio straipsniai išties atkreipia dėmesį į tautinių mažumų problemas išskirdami netikėtas temas, akcentus, kurie suteikia šiems leidiniams ypatingą prasminį koloritą.

Rinkinį sudaro 10 darbų, nagrinėjančių Lietuvos tautinių mažumų tematiką įvairiausiais aspektais. Čia kalbama apie emigrantiškąją praeitį, taisyklingos kalbos sunkumus dvikalbėje terpėje, romų gyvenimo ypatumus Lietuvoje ir užsienyje, nagrinėjami prisiminimai apie žydų gelbėjimą pasaulio tautų teisuolių šeimose, aprašoma Lietuvos ir Vakarų pasaulio daugiakultūriškumo politika, svarstomos logopedų darbo tautinių mažumų mokyklose ypatybės, aprašomos žydų virtuvės įtaka dabartinės Lietuvos kulinarinei tradicijai, analizuojamos pokario pasipriešinimo kolizijos ir kitos temos.

„Pretendentų gauti minėtąją premiją skaičius leidžia pasidžiaugti, kad susidomėjimas Lietuvos tautinėmis mažumomis tarp aukštųjų universitetinių mokyklų studentų išlieka aukštas, temos – įvairios. Per pastaruosius trejus metus Tautinių mažumų departamentui buvo pateikta beveik trisdešimt mokslo darbų, kuriuose į temas, susijusias su tautinėmis mažumomis, žvelgiama iš etnologijos, istorijos, politikos, psichologijos, sociologijos ir kitų mokslų perspektyvos. Šie baigiamieji mokslo darbai suteikia įdomios informacijos apie Lietuvos tautinių mažumų praeitį bei aktualių duomenų apie esamą situaciją, juose pateiktos išvados ir pasiūlymai gali prisidėti prie darnios bei klestinčios visuomenės kūrimo“, – sako Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė.

„Straipsniai rodo daugiatautės visuomenės bandymus identifikuoti save per įvairią ir prieštaringą savo praeitį ir taip įgyvendinti demonstraciją to, kokie mes esame panašūs ta pačia bendra mūsų visų praeitimi. Pagaliau ši įvairiai atsimenama ir perpasakojama praeitis ir yra mūsų visų dabarties santykių pagrindas. Bandymai pažvelgti į tolimą ir artimą praeitį kuria jautrius ir emocingus naratyvus. Manau, tai ir yra unikali šių straipsnių vertė, leidžianti prisiliesti prie kitokių gyvenimo patirčių ir suprasti savo asmeninės patirties fragmentiškumą“, – sako prof. dr. L. Bielinis.

Premija už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika įsteigta, siekiant paskatinti aukštųjų universitetinių mokyklų studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas.

Premiją gauti gali pretenduoti visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro, magistro bei doktorantūros studijų absolventai, kurie ne anksčiau, kaip per pastaruosius dvejus metus apgynė tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba tautinių mažumų aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo kitos tematikos baigiamajame mokslo darbe, o taip pat doktorantai, per pastaruosius dvejus metus publikavę mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema.

Kasmet konkursiniai darbai pretenduoja į keturias Premijas: Premiją už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą (1 nominacijos grupė), Premiją už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą (2 nominacijos grupė), Premiją už doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema (3 nominacijos grupė) ir Premiją už apgintą doktorantūros studijų disertacinį darbą (4 nominacijos grupė).

Geriausių akademinių darbų tautinių mažumų tematika konkurso laureatų tekstų rinktinė išleista keliais elektroniniais formatais, pritaikytais skaitymui tiek kompiuteryje arba telefone, tiek elektroninėje skaityklėje. Tai jau antroji akademinių darbų rinktinė, išleista Tautinių mažumų  departamento. Pirmajame leidinyje surinkti 2016-2018 m. konkursui teikti darbai. Abu leidinius galima parsisiųsti iš Departamento interneto svetainės: https://tmde.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/premijos-ir-konkursai/konkursas-premijai-uz-geriausia-baigiamaji-mokslo-darba-lietuvos-tautiniu-mazumu-tematika-gauti.