BDAR

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Data

2021 02 16

Įvertinimas
0
1508149_4c5b088232d7492f2ebb4760b0561f36.jpg

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 metais vasario 16 dieną – reikšmingas visų Lietuvos žmonių, nepabūgusių prisiimti atsakomybės už mūsų ateitį, laimėjimas. Švenčiame valstybės gimtadienį taip pat tik mūsų žmonių – įvairių profesijų, tautybių ir tikėjimų, dėka. Visą tą laiką įvairiatautę mūsų valstybę stiprino ir vedė pirmyn tikėjimas bendrais tikslais ir idėjomis. Įrodėme, kad daugiakultūriškumas yra mūsų stiprybė ir kuriančioji galia.

1918 m. vasario 16 d. atkūrus Lietuvos valstybę, kova dėl jos Nepriklausomybės dar nebuvo baigta. Trapią laisvę reikėjo apginti. Šiuo sunkiu metu svarbi buvo Lietuvos tautinių mažumų parama. Ypač ryškus yra baltarusių ir žydų bendruomenių indėlis į Lietuvos suvereniteto stiprinimą. Pastarosios bendrijos nariai itin daug prisidėjo siekdami Lietuvos tarptautinio pripažinimo pirmaisiais metais po Nepriklausomybės paskelbimo. 1935 m. Antanas Smetona rašė: „Tik ką gimusi Lietuvos valstybė buvo labai sunkioje padėtyje. Galėjo sudužti viltys į laisvą Lietuvą. Bet dalis žydų ir gudų visuomenės, geriau suvokusios Lietuvos ateitį, parodė drąsumą ir nukreipė savo atstovus į Valstybės Tarybą bei jos sudarytąją Vyriausybę. Šis jų dalyvavimas valdžioje suteikė didelę moralinę pagalbą.“ Žinoma, įvairių tautybių asmenys kovojo už Lietuvą ne tik politinėje sferoje. Žydų bendruomenės nariai rinko pinigus Lietuvos gynimo fondui, tiekė Lietuvos kariuomenės daliniams ginklus ir amuniciją. Įvairių tautybių atstovai tapo savanoriais, jungėsi į naujai sukurtą Lietuvos kariuomenę. 1919–1923 m. joje tarnavo net apie 3 000 žydų, iš kurių apie 60 žuvo Nepriklausomybės kovose. 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikina visus Lietuvos žmones su Vasario 16-ąja ir linki šį mūsų bendrą laimėjimą švęsti kartu!